Aktualności

 

Protokół 14 do ZUZP nie podpisany.

2018-01-11 09:43

W związku z nadal występującymi wątpliwościami w sprawie niektórych zmian do ZUZP, w celu znalezienia kompromisu i porozumienia w kwestiach spornych, zamieszczamy wspólne stanowisko kilku reprezentatywnych związków zawodowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zmiany zapisów porozumienia wdrażającego Protokół dodatkowy Nr 14 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

1% DLA PATRYKA

2018-01-07 08:34

Apel o pomoc dla dziecka.


Czytaj dalej...

 

Podziękowania za pomoc

2018-01-07 08:31

Pracownicy oraz Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Gdańsku przekazuje podziękowania za pomoc okazaną poszkodowanym w zeszłorocznych nawałnicach.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Spółki w sprawie stanowiska zwrotniczego

2017-12-21 13:39

Zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie, które możecie znaleźć na stronie w publikacji z dnia 22.11.2017


Czytaj dalej...

 

Co z posiłkami profilaktycznymi w Kolejach Śląskich

2017-12-20 18:12

Wystąpiliśmy z interwencją do Zarządu Kolei Śląskich w sprawie braku realizacji przez Spółkę wymogów Rozporządzenia i Kodeksu Pracy dotyczących wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych.


Czytaj dalej...

 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 06:07

W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.


Czytaj dalej...

 

Zalecenie SI ZZDR ws. obsługi SWDR

2017-12-14 14:39

W związku z wprowadzeniem dodatkowych czynności w ramach obsługi systemu SWDR - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wydał zalecenie dotyczące możliwego postępowania przez dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

"Nie wie prawica co czyni lewica..."

2017-12-08 11:02

Odpowiedź otrzymana z Biura Spraw Pracowniczych ws. interpretacji Biura Dróg Kolejowych dotyczącej odpisów w dziennikach D831 przez pracowników firm zewnętrznych.
A w praktyce sytuacja wygląda tak, że Biuro Dróg Kolejowych wydało interpretację, której minimalną konsekwencją powinno być aneksowanie 95% Regulaminów Tymczasowych w Polsce gdzie jako jeden z punktów zawarto i nadal zawiera się zapis, nakazujący aby uprawniony pracownik firmy zewnętrznej dokonywał codziennego odpisu o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu i rejonie właśnie w D831.


Czytaj dalej...

 

Ulgi w 2018 roku na tych samych zasadach jak w roku 2017

2017-12-06 17:49

Informacja o zasadach jakie obowiązywać będą przy wykupie ulg przejazdowych w 2018 roku.


Czytaj dalej...

 

SWDR znów "na wariackich papierach"

2017-12-06 17:32

Niestety po raz kolejny okazuje się, że system SWDR nie ma szczęścia do normalnego traktowania. Chyba nie ma drugiej tak po macoszemu traktowanej aplikacji pod kątem wdrażania dla użytkownika końcowego - począwszy od jego powstania i oddania do eksploatacji na posterunki a na kolejnych wersjach i funkcjonalnościach skończywszy.
Publikujemy pismo do Wiceprezesa Zarządu ws. kolejnej na dziko wdrażanej funkcjonalności, której skutki obarczają głównie dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

Strony:« Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 33 Następna »
LOGO