Aktualności

 

ZWROTNICZY ZNÓW PRACOWNIKIEM KOLEJOWYM!!!

2019-06-30 19:04

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku, co jest pokłosiem naszej niezłomnej postawy w tej sprawie i kilkuletniego upominania się o tych pracowników w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym.Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku. Jest to pokłosiem naszej kilkuletniej niezłomnej postawy w tej sprawie, kilkunastu pism jakie w tej sprawie wystosowaliśmy i poruszania tego tematu w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym w których uczestniczyliśmy.
ZZDR PKP przekaże oficjalne podziękowania Ministerstwu natychmiast po opublikowaniu tej noweli Rozporządzenia.


Czytaj dalej...

 

Czy incydentów C-43 musi być tak dużo?

2019-06-30 18:58

W odniesieniu do rosnącej liczby incydentów C-43 na terenie IZ Sosnowiec i wielokrotnymi staraniami naszego Związku o uzależnienie części przejazdów w drogach przebiegu - zwróciliśmy się do IZ Sosnowiec z pytaniami dotyczącymi tej kwestii.


Czytaj dalej...

 

Lodówka na Post.308

2019-06-30 18:54

Wystąpiliśmy z wnioskiem o zakup i doposażenie Post.308 w Sosnowcu w chłodziarkę.


Czytaj dalej...

 

Kamery czy Człowiek do SKP?

2019-06-30 18:50

Pismo interwencyjne do IZ Sosnowiec ws. stacji Kaczyce i problemu ze stwierdzaniem końca pociągu przez dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

Podwyżki dla ukaranych

2019-06-30 18:48

Zamieszczamy treść naszego pisma do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. ws. problemu podwyżek dla pracowników pozostających w skutkach kar porządkowych.


Czytaj dalej...

 

Znajomość linii kolejowych przez drużynę pociągową

2019-06-30 18:43

Zgłaszane przez Was wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów §16 instrukcji Ir1 skłoniły nas do wystąpienia do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK S.A. o stanowisko w tej sprawie. Poniżej treść tej korespondencji.


Czytaj dalej...

 

Oczekiwanie na kurs.

2019-05-22 11:43

Nasza interwencja ws. przypadków nieuzasadnionego zbyt długiego oczekiwania na kursy kwalifikacyjne dla nowo przyjętych pracowników.


Czytaj dalej...

 

Koniec ubezpieczenia - i co dalej?

2019-05-22 11:41

Publikujemy korespondencję jaką przeprowadziliśmy ze Spółką PKP PLK S.A. ws. kończącego się terminu umowy na ubezpieczenie zdrowotne i informacji jakie przekazywane są w tej sprawie pracownikom.


Czytaj dalej...

 

Wystawa makiet Rosnowo

2019-05-20 18:11

Zapraszamy na wystawę modelarstwa kolejowego. Swoje prace wystawiać będą także Członkowie naszego Związku.


Czytaj dalej...

 

Porozumienie w PKP PLK S.A.

2019-05-20 18:08

Informujemy, że w dniu 16.05.2019 podpisane zostało z Zarządem PKP PLK S.A. porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółce.


Czytaj dalej...

 

Strony:« Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40 Następna »
LOGO