Aktualności

 

KOLEJARZ W POTRZEBIE!!!

2017-11-17 18:53

Po raz kolejny zwracamy się do Was o pomoc. Tym razem w potrzebie jest nasza Koleżanka z którą na co dzień mogliście się spotkać w naszym Zakładzie . Mamy nadzieję, że również po raz kolejny nie zawiedziemy się na Waszym wsparciu zwłaszcza w tym szczególnym dla całej Braci kolejarskiej miesiącu.


Czytaj dalej...

 

Stanowisko ws. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

2017-11-17 10:21

Publikujemy pismo, które zostało skierowane do Przewodniczącej RDS Pani Elżbiety Rafalskiej przez przewodniczącego Zespołu problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych informujące o wypracowaniu wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców Rady w sprawie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 października 2017 r. (znoszącego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne).


Czytaj dalej...

 

Zmiany w ZUZP PKP PLK - stanowisko ZZDR PKP

2017-11-17 09:48

Zamieszczamy nasze stanowisko odnośnie zmian proponowanych przez Pracodawcę w zapisach ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Pomoc psychologiczna zawieszona?

2017-11-17 09:43

Pismo interwencyjne ws. problemów w kontakcie z punktami pomocy psychologicznej dla pracowników.


Czytaj dalej...

 

KOMISJA MŁODYCH ZZDR PKP

2017-11-17 09:39

Relacja z posiedzenia założycielskiego Komisji Młodych Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP w dniu 25.10.2017 r. w Warszawie


Czytaj dalej...

 

Czy potrzebna dodatkowa dokumentacja na posterunkach?

2017-11-10 06:27

W związku z interpretacją Biura Dróg Kolejowych Centrali PKP PLK S.A. zapisów instrukcji w zakresie dokonywania zapisów w D831 - skierowaliśmy pismo interwencyjne do Prezesa Olkiewicza w sprawie wprowadzania dodatkowej dokumentacji na posterunkach nastawczych


Czytaj dalej...

 

Rekompensaty - cd....

2017-11-10 06:10

Odbyło się kolejne spotkanie ZZDR PKP z Prezesem Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w temacie wypłat rekompensaty za nieudzielony lub udzielony w sposób niewłaściwy dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
Ponowiliśmy również w formie pisemnej nasze propozycje rozwiązania tego problemu (pismo w załączeniu).
Pan Prezes wyraził wolę rozwiązania problemu w sposób korzystny dla pracowników. Prawdopodobnie odbędzie się to przy pomocy protokołu dodatkowego do ZUZP, którego treść ma zostać przedstawiona sygnatariuszom jeszcze w tym miesiącu.
Oczywiście w protokole dodatkowym znaleźć się mają również zapisy (zmiany) proponowane przez pracodawcę w innych tematach (częściach) ZUZP. Jakie? - poinformujemy Was jak otrzymamy projekt protokołu.


Czytaj dalej...

 

Obowiązek konsultacji niezmienny!

2017-11-10 05:57

Pismo przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister Elżbiety Rafalskiej do członków Rady Ministrów, Szefów Urzędów i Instytucji Państwowych przypominające o obowiązku prowadzenia konsultacji z Rada Dialogu Społecznego oraz reprezentatywnymi organizacjami pracodawców i związków zawodowych, a także przestrzegania obowiązujących terminów tych konsultacji.


Czytaj dalej...

 

Monitory i elektronika na posterunkach

2017-10-27 10:43

Zwróciliśmy się do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. przeprowadzenie badań mających na celu określenie maksymalnego obciążenia pracownika obowiązkiem obserwacji i nadzorowania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych.


Czytaj dalej...

 

Czy interpretacja Rozporządzenia jest właściwa?

2017-10-27 10:30

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o interpretację Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w zakresie dopuszczania młodych adeptów szkół kolejowych posiadających kwalifikację zawodową A.44 do uproszczonego wariantu przygotowania zawodowego.


Czytaj dalej...

 

LOGO