Aktualności

 

Ia-5 i Ik-3 w ramach dialogu

2019-12-07 08:20

Wystąpiliśmy do Spółki PKP PLK S.A. aby w ramach szeroko pojętego dialogu społecznego instrukcje o przygotowaniu zawodowym pracowników oraz o zasadach przeprowadzania kontroli były powszechnie dostępne.


Czytaj dalej...

 

Ponownie o krwiodawcach

2019-12-07 08:01

W związku z brakiem szczegółowej informacji na temat naszej interwencji ws. rozliczania czasu pracy honorowych krwiodawców ponownie wystąpiliśmy do Biura Spraw Pracowniczych Centrali PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Komisja w Sporyszu

2019-12-07 07:47

Zamieszczamy notatkę po komisyjnym spotkaniu w stacji Sporysz, które było efektem naszej interwencji w IZ Sosnowiec.


Czytaj dalej...

 

Było 1 miejsce na Śląsku jest 1 miejsce w Polsce

2019-12-07 07:08

Nasz Kolega Bronek Szczeciński Najlepszym Społecznym Inspektorem Pracy w Polsce


Czytaj dalej...

 

Czy w Sporyszu jest bezpiecznie?

2019-11-05 13:35

Powodowani Waszymi zgłoszeniami dotyczącymi trudnej sytuacji techniczno-ruchowej w stacji Sporysz - wystosowaliśmy pismo interwencyjne do Dyrekcji IZ Sosnowiec.


Czytaj dalej...

 

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje

2019-10-22 18:44

Zamieszczamy otrzymane od Spółki PKP PLK S.A. materiały dotyczące startującego programu PPK.
Do tych materiałów dołączamy pozostałe zgromadzone w tej sprawie informacje włącznie z prezentacją przygotowaną przez specjalistę z ramienia OPZZ.
Mamy nadzieję, że materiały te pozwolą się Wam przygotować do odbywających się właśnie spotkań na poszczególnych zakładach z przedstawicielami TFI PZU S.A. w sprawie PPK.
Prosimy też o jak najszerszą dystrybucję przesłanych materiałów do członków związku i innych zainteresowanych pracowników, tak aby mogli w pełni świadomi posiadanej wiedzy podjąć decyzję czy chcą uczestniczyć w programach czy też nie.


Czytaj dalej...

 

Uwaga do projektu Rozporządzenia

2019-10-19 14:23

Przekazujemy treść pisma Rady Krajowej ZZDR PKP w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.


Czytaj dalej...

 

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2019-10-19 14:15

W załączeniu zaproszenie i program pielgrzymki.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź ws. wdrożenia EDR

2019-10-19 13:47

Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w związku z naszym wystąpieniem dotyczącym wdrożenia elektronicznego dziennika ruchu.


Czytaj dalej...

 

RODO a rozkazy pisemne

2019-10-04 08:04

Nasze pismo interwencyjne w/s postępowania niektórych maszynistów.


Czytaj dalej...

 

LOGO