Aktualności

 

Autoryzacje na nowych urządzeniach

2018-08-30 19:08

Zamieszczamy pytania skierowane do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej i odpowiedź jaką otrzymaliśmy dotyczące egzaminów autoryzacyjnych po oddaniu nowych urządzeń.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Ministerstwa

2018-08-30 19:07

Publikujemy odpowiedź przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury na wystąpienie reprezentatywnych Związków zawodowych działających w PKP PLK S.A. w sprawie sytuacji pracowników (poziomu wynagrodzeń). Dla przypomnienia załączamy również samo wystąpienie


Czytaj dalej...

 

Wymóg RODO

2018-08-30 19:05

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Potrzebny zwrotniczy LCS Żywiec

2018-06-18 13:03

Nasze wystąpienie do IZ Sosnowiec o zwiększenie na czas zamknięć obsady zwrotniczego na LCS Żywiec.


Czytaj dalej...

 

Podwyżki w PKP CARGO

2018-06-18 13:01

15 czerwca zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo. Na mocy porozumienia, strony postanowiły, że z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. W załączeniu treść porozumienia


Czytaj dalej...

 

Opinia ZZDR PKP do planowanych zmian Rozporządzenia

2018-06-18 12:54

Publikujemy treść pism skierowanych w imieniu RK ZZDR PKP do Ministerstwa Infrastruktury oraz PKBWK w/s Projektu zmian do Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

2018-06-18 12:45

PIP JUŻ po 8 miesiącach odpowiedział nam na pismo w sprawie WN - ów . Jeszcze trochę a okres negocjowania Protokołu numer 14 do ZUZP okazałby się krótszy niż czas oczekiwania na wyniki kontroli PIP.


Czytaj dalej...

 

Pismo do Premiera

2018-06-07 21:16

W dniu 06.06.2018 cztery największe związki zawodowe działające w PKP PLK S.A wystosowały do Prezesa Rady Ministrów Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego pismo, którego treść znajdziecie poniżej.
Pismo to wystosowane zostało z powodu tego, że Pan Premier Morawiecki jest osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad wszystkimi spółkami skarbu Państwa a taką właśnie jest nasza firma PKP PLK S.A..
Mamy nadzieję, że właściciel spółki którym jest Skarb Państwa właśnie, a którego reprezentantem i osobą mająca najwięcej do powiedzenia jest Pan Premier Mateusz Morawiecki, zareaguje w sposób właściwy i doprowadzi do sytuacji, w której zawód kolejarza stanie się wreszcie zawodem atrakcyjnym finansowo i konkurencyjnym w stosunku do innych, oraz co się z tym wiąże, wzrośnie zainteresowanie pracą w tym zawodzie.
Poparcie dla naszego stanowiska wyraził też w imieniu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych kolega przewodniczący FZZPDŻ, który z bardzo ważnych powodów osobistych nie mógł być obecny w Warszawie w celu podpisania naszego wystąpienia.


Czytaj dalej...

 

Co może szkolący się - odpowiedź Spółki

2018-05-21 09:18

Przekazujemy Wam odpowiedź na szereg wątpliwości jakie zgłaszaliście w sprawie dopuszczania do urządzeń szkolących się nowych pracowników.
Sądzimy, że odpowiedź nadal nie wyjaśnia nam wszystkich wątpliwości ale choć część z nich została wyjaśniona.
W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z biurem SI ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Spotkanie w ramach dialogu społecznego

2018-05-17 18:54

Relacja ze spotkania związków zawodowych z Zarządem PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

LOGO