Aktualności

 

Co może szkolący się?

2018-04-21 05:11

W związku ze zgłaszanymi przez Was wątpliwościami odnośnie pracowników odbywających przygotowanie zawodowe i zajęcia próbne w ramach zdobywania kwalifikacji zawodowych zwróciliśmy się po raz kolejny do Spółki informację do czego można dopuścić pracownika ze statusem praktykanta.


Czytaj dalej...

 

Propozycje zmian w SWDR

2018-04-21 05:07

ZZDR PKP złożył wniosek o kolejne zmiany w SWDR.


Czytaj dalej...

 

Czas pracy zawiadowców po pilotażu?

2018-04-21 05:06

Zwróciliśmy się do Centrali Spółki PKP PLK S.A. o przedstawienie wyników pilotażu przeprowadzonego w ramach zatrudniania zawiadowców w systemie równoważnym czasu pracy.


Czytaj dalej...

 

Nieprawidłowości w grafikach - odpowiedź Spółki

2018-04-10 09:48

Treść odpowiedzi na naszą interwencję ws. nieprawidłowości w harmonogramach pracy.


Czytaj dalej...

 

Co ma robić instruktor?

2018-03-31 11:16

Publikujemy pisma jaki złożyliśmy do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. - dotyczą one min. pracy instruktorów oraz problemów w jakich chcemy się spotkać z pracodawcą w ramach dialogu społecznego.


Czytaj dalej...

 

Gdzie jeden przepis tam trzy interpretacje

2018-03-09 10:10

Na podstawie otrzymywanych od Was informacji zwróciliśmy się do Spółki PLK z prośbą o przypomnienie jednostkom wykonawczym zasady, że do interpretacji zapisów instrukcji upoważnione są tylko właściwe Biura Centrali PKP PLK S.A


Czytaj dalej...

 

Nieprawidłowości w grafikach

2018-03-09 10:09

Interwencja w sprawie ciągle pojawiających się nieprawidłowości w konstrukcji i korygowaniu harmonogramów czasu pracy.


Czytaj dalej...

 

Usługi dodatkowe - nadal problematyczne!

2018-03-07 13:13

Zamieszczamy pismo będące uzupełnieniem informacji przekazanych podczas spotkania w dniu 01 marca 2018 r. w temacie prowadzenia rejestru usług dodatkowych przez pracowników posterunków ruchu przy wykorzystaniu zakładki "Usługi" w aplikacji SEPE-SWDR.


Czytaj dalej...

 

Winni tylko Dyżurni???

2018-03-07 13:10

Publikujemy artykuł autorstwa Pana Karola Trammera, jaki ukazał się w ostatnim wydaniu "Z BIEGIEM SZYN" dotyczący katastrofy pod Szczekocinami, procesu i wyroków jakie zapadły w związku z tym nieszczęściem.
W artykule znajdziecie stanowisko w tej sprawie ZZDR PKP wyartykułowane przez Kol. Aleksandra Motykę Przewodniczącego Związku.
Na uwagę zasługuje także odniesienie do głośnych katastrof kolejowych w Europie jakie zawarto na zakończenie artykułu.


Czytaj dalej...

 

Ministerstwo Sprawiedliwości ws. wypowiedzi adwokata

2018-03-07 13:09

Kolejna odpowiedź na nasze stanowisko ws. publicznych wypowiedzi jednego z adwokatów odnośnie pracy dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

LOGO