Aktualności

 

Informacje z Rady Dialogu Społecznego

2020-03-16 06:30

Publikujemy materiały z posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w dniu 4 marca br. nt. „Spowolnienie gospodarcze – wyzwania i zagrożenia”.


Czytaj dalej...

 

Okiem Związkowca

2020-03-10 09:19

Nasz Kolega Bronisław Szczeciński - w programie realizowanym przez OPZZ - "Okiem Związkowca" - zapraszamy do obejrzenia odcinka.
https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/branze-i-regiony/bronislaw-szczecinski-w-programie-okiem-zwiazkowca


Czytaj dalej...

 

Nasze uwagi do instrukcji Ik-3

2020-03-06 09:48

Zamieszczamy pismo przesłane do Centrali PKP PLK zawierające nasze uwagi do zasad postępowania podczas kontroli pracowników w zakresie stanu trzeźwości, obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu oraz stanowisk pracy i sposobu dokumentowania.


Czytaj dalej...

 

Szkolenia z EDR w toku

2020-03-05 13:47

Odpowiedź z Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na nasze wystąpienia w sprawie przeprowadzania szkoleń z systemu EDR.


Czytaj dalej...

 

Ia-5 pod lupą

2020-02-28 09:56

Po przeprowadzonej przez nas analizie zapisów instrukcji Ia-5 o przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników PKP PLK S.A. - skierowaliśmy do Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wiceprezesa i dyrektorów biur IPR, IES, IBR wystąpienie w którym wskazujemy na konieczne naszym zdaniem zmiany do Instrukcji Ia-5.


Czytaj dalej...

 

Emerytura pomostowa

2020-02-28 09:40

Informacje dotyczące trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej.


Czytaj dalej...

 

Jest szansa na współpracę

2020-02-28 09:17

Przekazujemy odpowiedź na nasze zeszłoroczne pismo w sprawie współpracy jednostek PKP PLK S.A. z Oddziałami Gospodarowania Nieruchomościami w całej Polsce.
Mamy nadzieję, że problemy związane z utrzymaniem i ponoszeniem nakładów finansowych na remonty i utrzymanie pomieszczeń dyżurnych ruchu i nie tylko, nie należących do naszej spółki, znajdą wreszcie konkretne rozwiązania.
Bardzo prosimy o bieżące informowanie biura SI co się dzieje w tej sprawie na waszych IZ-ach.


Czytaj dalej...

 

Wystąpienie do ministra

2020-02-06 08:45

Reprezentatywne centrale związkowe działające w spółce PKP PLK S.A.wystąpiły z inicjatywą spotkania w związku ze zmianą struktury nadzoru właścicielskiego.


Czytaj dalej...

 

Oczekujemy na spotkanie

2020-02-06 08:43

Wspólne wystąpienie związków do Prezesa Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Szkolenia z EDR konieczne

2020-02-06 08:41

Interweniowaliśmy w sprawie przeprowadzenia stacjonarnych szkoleń z EDR.


Czytaj dalej...

 

LOGO