Aktualności

 

Związki zawodowe - fakty i mity.

2015-07-21 20:18

Zamieszczamy fragment raportu GUS dotyczącego działalności związkowej w Polsce.
Jak widać z przytoczonych danych - rzetelność dziennikarska i prawdziwość informacji mediów w tym zakresie to w naszym kraju wciąż sfera wróżb i okultyzmu.


Czytaj dalej...

 

Podział środków na podwyżki w IZ Sosnowiec

2015-06-26 19:45

Porozumienie podpisane z Dyrektorem IZ Sosnowiec ustalające zasady rozdziału środków na wzrost wynagrodzeń od 01.06.2015 roku.
Podział nastąpi na ISE i w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zakładu przy udziale wyznaczonych przedstawicieli związków zawodowych.


Czytaj dalej...

 

Porozumienie w Przewozach Regionalnych - strajk odwołany

2015-06-26 19:44

Treść Porozumienia podpisanego dzisiaj pomiędzy zwiazkami zawodowymi działającymi w Spółce Przewozy Regionalne a reprezentacją rządową.


Czytaj dalej...

 

29.06.2015 Strajk w Przewozach Regionalnych

2015-06-25 18:42

Pismo Komitetu Strajkowego Kolejarzy ws. strajku generalnego w Przewozach Regionalnych.
ZZDR PKP jest członkiem Komitetu Strajkowego i podejmie działania solidarnościowe z protestującymi pracownikami Przewozów Regionalnych.


Czytaj dalej...

 

Podwyżki w 2015 roku.

2015-06-25 18:27

W załączniku Porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń od dnia 01.06.2015 roku.
Jako komentarz do wynegocjowanej kwoty chcemy przypomnieć, że zgodnie z Umową społeczną podpisaną w 2012 roku i obowiązującą jeszcze w tym roku - wzrost wynagrodzeń powinien wynieść 20 zł 13gr plus pochodne 13 zł 27 gr.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Spółki na wspólne stanowisko ZZ.

2015-06-25 18:23

09.06.2015 roku reprezentatywne centrale związkowe w PKP PLK S.A. wystosowały do Zarządu Spółki wspólne stanowisko ws. pogarszających się warunków pracy w jednostkach terenowych oraz co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi - publikacja: http://www.zzdrpkp.katowice.pl/717,o-pracy-i-wspolpracy.html
Poniżej odpowiedź jaką przedstawiła Spółka. W najbliższym czasie odniesiemy się do wątpliwych argumentów przedstawionych w tej odpowiedzi.


Czytaj dalej...

 

Prywatyzacja PKP Energetyka???

2015-06-25 18:21

Publikujemy Interpelację poselską posła Krzysztofa Tchórzewskiego i odpowiedź MIiR - dotyczącą prywatyzacji PKP Energetyka Sp. z o.o..
W związku z tym, że odpowiedź nie odnosi się do wszystkich poruszonych przez Posła problemów - interpelacja została ponownie złożona do Ministra Obrony Narodowej i do Ministra Spraw Wewnętrznych.


Czytaj dalej...

 

Z prac Społecznej Inspekcji Pracy

2015-06-20 07:50

Relacja z konferencji „Społeczna Inspekcja Pracy w procesie poprawy warunków pracy na Śląsku"


Czytaj dalej...

 

Skład Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

2015-06-16 20:20

Informacja o aktualnym składzie Rady Nadzorczej Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

O pracy i współpracy

2015-06-09 16:20

Centrale związkowe działające w Społce PKP PLK S.A. wystosowały do Prezesa Zarządu pismo (treść w załączeniu) wskazujące na pogarszające się warunki pracy w jednostkach terenowych oraz na co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi.


Czytaj dalej...

 

LOGO