Aktualności

 

Hieny atakują

2016-01-16 17:29

Wiele ostatnio mówi się o przestrzeganiu w Polsce demokracji, o patriotyzmie, uczciwym i partnerskim dialogu na wszystkich szczeblach. Najwięcej w tej sprawie (nie wiedzieć dlaczego) ma do powiedzenia lider partii "Nowoczesna" poseł Ryszard Petru którego jest wszędzie "pełno" i który niczym reklamowy "mały głód", niebawem będzie wyskakiwał po otwarciu drzwi z lodówki każdego polaka.

Jakież było nasze "zdziwienie" kiedy dowiedzieliśmy się, że to właśnie to ugrupowanie które do mediów kreuje się na zajadłego obrońcę demokracji, wolności i swobód obywatelskich, poza blaskiem fleszy i światłami kamer składa do laski marszałkowskiej projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych który tą demokrację, swobodę obywatelską, wolność i prawa pracownicze w znacznym stopniu ogranicza. Partia mieniąca się nowoczesnym ugrupowaniem zniżyła się tym samym do poziomu i mentalności fabrykantów z przełomu 18 i 19 wieku, nastawionych na maksymalny dla siebie zarobek i maksymalne wykorzystywanie pracownika przy pozbawieniu go reprezentacji i możliwości obrony.

Trudno takie działania nazwać słowami cenzuralnymi więc skomentujemy tylko tak; dobrze, że ci państwo zrobili to teraz, wyborcy zapamiętają.
Przestaje nas również dziwić fakt, że lider "KUKIZ 15" (parafrazując nieco) nazywa "Nowoczesną", "banksterami" bo metody działania są iście "gangsterskie" .

Poniżej publikujemy oświadczenie OPZZ w tej sprawie
W załączniku także treść projektu Ustawy autorstwa partii Nowoczesna.
Proponujemy aby zwrócić uwagę na fragment uzasadnienia w którym NOWOCZESNA powołuje się na prawo związkowe w Wielkiej Brytanii a zwłaszcza fragment, który określa że "to pracodawca wybiera" (w swojej firmie) związek z którym będzie rozmawiał o sprawach ważnych dla ogółu pracowników. Tenże sam pracodawca też z tego co wiemy decyduje, które sprawy są ważne, a które nie.


Czytaj dalej...

 

Działanie SI ZZDR PKP

2015-12-30 20:40

Zachęcamy do zapoznania się z bieżącymi sprawami jakimi zajmował się Sektor Infrastruktury ZZDR PKP - były to min.:
- wystąpienie o podjęcie rozmów na temat systemowego rozwiązania podwyżek wynagrodzeń,
- nieprawidłowości w sposobie naliczania WD w jednym z IZ,
- opinii na temat projektów Regulaminu Pracy i Regulaminu Organizacyjnego PLK,
- niesprawiedliwych stawek wynagrodzeń pracowników LCS-ów


Czytaj dalej...

 

Projekt nowego Regulaminu ZFŚS - nieakceptowalny

2015-11-22 20:48

Zamieszczamy wspólne stanowisko organizacji związkowych działających w IZ Sosnowiec w sprawie nowych rozwiązań w zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych.


Czytaj dalej...

 

Sprawy Związku

2015-10-31 11:12

Wystąpienia do Centrali PKP PLK S.A. w sprawie: - wyparacowania nowych rozwiązań na kolejne lata gwarantujących systemowy wzrost wynagrodzeń - projektu nowego regulaminu organizacyjnego Zakładów Linii Kolejowych


Czytaj dalej...

 

Niesprawiedliwość prawnie usprawiedliwiona?

2015-10-07 19:08

Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A. na nasze wystąpienie wskazujące na patologię nierówności uposażeń zasadniczych w danym zespole na jednym stanowisku pracy.
Jak ostatnio stało się tradycją odpowiedź wskazuje, że w opinii prawnej pracodawcy wszystko jest ok - a formuła odpowiedzi pozwala wysnuć wniosek, że Spółka nie widzi problemu.


Czytaj dalej...

 

"Polowanie na czarownice" - czyli...ach te niedobre związki

2015-10-04 12:57

Zamieszczamy kilka słów komentarza na temat ostatnich wypowiedzi, wydarzeń i nagonki jaka prowadzona jest wobec działalności związkowej w naszym kraju.


Czytaj dalej...

 

ZPK wypowiada - strona społeczna odpowiada

2015-09-26 15:41

Publikujemy treść odpowiedzi związków zawodowych w odniesieniu do wypowiedzenia Porozumiena ws. wzajemnych zobowiązań stron PUZP dla pracowników zatrudnianych przez pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych.


Czytaj dalej...

 

Apel do Społeczeństwa

2015-09-22 18:25

Zamieszczamy Apel reprezentatywnych central związkowych działających w Grupie PKP S.A.
Apel jest między innymi pokłosiem wystąpienia Prezesa PKP S.A. Jakuba Karnowskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy, oraz komentarzem do ostatnich działań Związku Pracodawców Kolejowych.


Czytaj dalej...

 

Z prac Związku

2015-09-06 18:22

Sprawy jakimi w ostatnim czasie zamował się Związek:
- folie okienne niwelujące promieniowanie słoneczne - zamiast żaluzji i zasłon
- dostęp do INTRANETU dla wszystkich pracowników Spółki
- nierównych uposażeń zasadniczych na jednym stanowisku pracy
- odpowiedź ws. nieprawidłowego udzielania urlopu wypoczynkowego
- odpowiedź ws. dodatku uciążliwego dla dróżników
- prowadzenia R292 wg. nowych wytycznych IBR
Zachęcamy do zapoznania się z treścią pism.


Czytaj dalej...

 

Interpretacja instrukcji Ir1

2015-08-15 13:14

Nasze wystąpienie i odpowiedź w sprawie interpretacji instrukcji Ir1 w zkresie ruchu pociągów roboczych.


Czytaj dalej...

 

LOGO