Aktualności

 

Wdrożenie EDR coraz bliżej

2019-10-02 08:46

Zamieszczamy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy w związku z wystąpieniem dotyczącym zapytania o postęp prac i tryb wdrożenia do użytku Elektronicznego Dziennika Ruchu oraz kolejne nasze wystąpienie w tej sprawie do Spółki .
Jednocześnie prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i propozycji poprawienia funkcjonalności tej aplikacji przez Dyżurnych, którzy już go testują na swoich posterunkach. Wszelkie uwagi będą przekazywane do spółki oraz do naszych kolegów którzy uczestniczą pracach zespołu przygotowującego EDR.


Czytaj dalej...

 

Honorowi Krwiodawcy

2019-09-30 10:12

Publikujemy treść pisma skierowanego do pracodawcy w sprawie ujednolicenia zasad rozliczania czasu pracy dla Honorowych Dawców Krwi.


Czytaj dalej...

 

Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

2019-09-23 06:28

Publikujemy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury.


Czytaj dalej...

 

Konkurs - Najaktywniejszy Społeczny Inspektor pracy

2019-09-10 08:51

Informujemy, że nasz Kolega Bronisław Szczeciński zajął pierwsze miejsce w konkursie na najaktywniejszego społecznego inspektora pracy.


Czytaj dalej...

 

Czyścimy jezioro Dominickie

2019-09-10 08:42

Podziękowanie dla MKR Katowice za wsparcie akcji.


Czytaj dalej...

 

Porozumienie w PKP CARGO SERVICE

2019-07-17 08:51

Publikujemy treść porozumienia podpisanego w PKP CARGO SERVICE


Czytaj dalej...

 

ZWROTNICZY ZNÓW PRACOWNIKIEM KOLEJOWYM!!!

2019-06-30 19:04

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku, co jest pokłosiem naszej niezłomnej postawy w tej sprawie i kilkuletniego upominania się o tych pracowników w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym.Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu otrzymał z Ministerstwa Infrastruktury informację o końcowym etapie procesu przywrócenia stanowisku zwrotniczego ustawowego statusu PRACOWNIKA KOLEJOWEGO.
Tym samym uznać można, że wieloletnie starania naszego Związku zakończyły się sukcesem i formalnie nasze koleżanki i koledzy zatrudnieni na tych stanowiskach będą Kolejarzami choć dla nas zawsze nimi byli mimo bzdurnych zapisów dotychczasowej Ustawy.
Dzięki temu między innymi ich ścieżka kariery zawodowej w Spółkach kolejowych znacznie się skróci.
W załączeniu pismo otrzymane przez nas z Ministerstwa Infrastruktury, w którego treści znajdujemy podziękowania dla naszego Związku. Jest to pokłosiem naszej kilkuletniej niezłomnej postawy w tej sprawie, kilkunastu pism jakie w tej sprawie wystosowaliśmy i poruszania tego tematu w zasadzie na każdym spotkaniu na szczeblu ministerialnym w których uczestniczyliśmy.
ZZDR PKP przekaże oficjalne podziękowania Ministerstwu natychmiast po opublikowaniu tej noweli Rozporządzenia.


Czytaj dalej...

 

Czy incydentów C-43 musi być tak dużo?

2019-06-30 18:58

W odniesieniu do rosnącej liczby incydentów C-43 na terenie IZ Sosnowiec i wielokrotnymi staraniami naszego Związku o uzależnienie części przejazdów w drogach przebiegu - zwróciliśmy się do IZ Sosnowiec z pytaniami dotyczącymi tej kwestii.


Czytaj dalej...

 

Lodówka na Post.308

2019-06-30 18:54

Wystąpiliśmy z wnioskiem o zakup i doposażenie Post.308 w Sosnowcu w chłodziarkę.


Czytaj dalej...

 

Kamery czy Człowiek do SKP?

2019-06-30 18:50

Pismo interwencyjne do IZ Sosnowiec ws. stacji Kaczyce i problemu ze stwierdzaniem końca pociągu przez dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

Strony:« Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 39 Następna »
LOGO