Aktualności

 

Monitory i elektronika na posterunkach

2017-10-27 10:43

Zwróciliśmy się do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. przeprowadzenie badań mających na celu określenie maksymalnego obciążenia pracownika obowiązkiem obserwacji i nadzorowania różnego rodzaju urządzeń elektronicznych.


Czytaj dalej...

 

Czy interpretacja Rozporządzenia jest właściwa?

2017-10-27 10:30

Zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o interpretację Rozporządzenia w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w zakresie dopuszczania młodych adeptów szkół kolejowych posiadających kwalifikację zawodową A.44 do uproszczonego wariantu przygotowania zawodowego.


Czytaj dalej...

 

Kiedy wrócą mundury?

2017-10-27 10:15

Nasze stanowisko przekazane Ministerstwu Infrastruktury i Zarządowi Spółki PKP PLK S.A. ws. przywrócenia umundurowania dla Pracowników Firmy.


Czytaj dalej...

 

"Praca w Polsce nie chroni przed biedą"

2017-10-19 18:28

Angażujemy się w ogólnopolską akcją OPZZ dotycząca odmrożenia odpisu na Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych.


Czytaj dalej...

 

O "pomostówkach" raz jeszcze

2017-10-19 18:06

Publikujemy materiały z ZUS i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczące zasad kwalifikacji prac w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze oraz postępowania w sprawach o emeryturę pomostową.


Czytaj dalej...

 

Porozumienia zmieniające - ciąg dalszy wątpliwości

2017-10-19 17:47

Zamieszczamy pismo central związkowych działających na terenie IZ Sosnowiec zawierające pytania i wątpliwości w odniesieniu do porozumień zmieniających warunki o pracę a odnoszące się do zakazu konkurencji.


Czytaj dalej...

 

Kodeks pracy i ZUZP - praktyczne informacje

2017-10-14 14:50

Materiał szkoleniowy prezentowany podczas szkoleń organizowanych przez SI ZZDR PKP


Czytaj dalej...

 

Batalii o rekompensaty ciąg dalszy

2017-10-01 12:31

Publikujemy pismo skierowane do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie niewypłacania rekompensaty za nieudzielony dzień wolny.
Pismo to otrzymali również Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Pracy, Przewodniczący oraz Przedstawiciele Załogi w Radzie Nadzorczej PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Jeszcze o zakazie konkurencji

2017-10-01 12:14

W związku z przedkładanymi przez Spółkę aneksami do umów o pracę w których znajdują się zapisy o zakazie konkurencji oraz wykonywania pracy w firmach pracujących na zlecenie PKP PLK S.A. - centrale związkowe działające na terenie IZ Sosnowiec wystosowały pismo w tej sprawie do Dyrekcji Zakładu.
Poniżej treść tej korespondencji wraz z otrzymaną odpowiedzią.


Czytaj dalej...

 

Budżet 2018

2017-09-21 17:51

Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.


Czytaj dalej...

 

LOGO