Aktualności

 

Wybory nowych władz PKZP

2018-09-11 15:40

Jeśli chcemy żeby nasza PKZP nadal funkcjonowała normalnie, musimy wziąć udział w wyborach nowego Zarządu Kasy.
Prosimy więc o niezawodny i liczny udział w zebraniach członków PKZP na poszczególnych ISE podczas których wybrani zostaną delegaci na walne zebranie członków PKZP w czasie którego wybrany będzie nowy Zarząd Kasy.
Z ramienia MKR ZZDR PKP Katowice do Centralnej Komisji Wyborczej wyznaczony został kol. Piotr Dudek - st. dyżurny ruchu z nastawni KO.
W załączeniu podajemy terminy wyborów.


Czytaj dalej...

 

...i jeszcze o Panu adwokacie

2018-08-30 19:16

Publikujemy kolejne odpowiedzi jakie otrzymaliśmy po naszej interwencji związanej z wypowiedziami pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego PKP PLK ws. katastrofy pod Szczekocinami.


Czytaj dalej...

 

Zaproszenie na pielgrzymkę

2018-08-30 19:13

Tradycyjnie w drugą sobotę września to jest 8.09.2018 r. odbędzie się XVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, na którą zapraszają krakowscy kolejarze wraz z duszpasterzem, księdzem prałatem Grzegorzem Szewczykiem, w łączności z Duszpasterzem Krajowym – księdzem kanonikiem Eugeniuszem Zarębińskim, Ks. Ryszardem Marciniakiem - Moderatorem Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich i Zarządem Stowarzyszenia.


Czytaj dalej...

 

Mali Rodacy z Ukrainy znów u nas

2018-08-30 19:11

Relacja opracowana przez Tadeusza Furmana i kilka zdjęć z pobytu dzieci z Ukrainy w Polsce


Czytaj dalej...

 

Autoryzacje na nowych urządzeniach

2018-08-30 19:08

Zamieszczamy pytania skierowane do Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej i odpowiedź jaką otrzymaliśmy dotyczące egzaminów autoryzacyjnych po oddaniu nowych urządzeń.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Ministerstwa

2018-08-30 19:07

Publikujemy odpowiedź przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury na wystąpienie reprezentatywnych Związków zawodowych działających w PKP PLK S.A. w sprawie sytuacji pracowników (poziomu wynagrodzeń). Dla przypomnienia załączamy również samo wystąpienie


Czytaj dalej...

 

Wymóg RODO

2018-08-30 19:05

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Potrzebny zwrotniczy LCS Żywiec

2018-06-18 13:03

Nasze wystąpienie do IZ Sosnowiec o zwiększenie na czas zamknięć obsady zwrotniczego na LCS Żywiec.


Czytaj dalej...

 

Podwyżki w PKP CARGO

2018-06-18 13:01

15 czerwca zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP Cargo. Na mocy porozumienia, strony postanowiły, że z dniem 1 września 2018 r. wdrożona zostanie podwyżka wynagrodzeń. W załączeniu treść porozumienia


Czytaj dalej...

 

Opinia ZZDR PKP do planowanych zmian Rozporządzenia

2018-06-18 12:54

Publikujemy treść pism skierowanych w imieniu RK ZZDR PKP do Ministerstwa Infrastruktury oraz PKBWK w/s Projektu zmian do Rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.


Czytaj dalej...

 

LOGO