Aktualności

 

Nowe stanowisko w CARGO Service?

2018-01-26 10:57

Publikujemy nasze wystąpienie do Zarządu Spółki CARGO Service ws. utworzenia nowego stanowiska, które naszym zdaniem znacząco poprawi bezpieczeństwo i ergonomię pracy w Spółce.


Czytaj dalej...

 

Protokół 14 do ZUZP odpowiedź Pracodawcy

2018-01-17 19:21

Publikujemy odpowiedź Pracodawcy na wspólne stanowisko trzech central związkowych czyli SI ZZDR PKP , NSZZ Solidarność i FZZPAiT ws. wprowadzenia Protokołu nr 14 do ZUZP
Poprawiona treść która w dniu dzisiejszym została wynegocjowana przez wspomniane wcześniej organizacje związkowe z pracodawcą, w jakiś sposób pozwoli na uregulowanie statusu pracowników zatrudnionych na stanowisku radcy i starszego radcy po wdrożeniu zmian i zapewni swego rodzaju okres przejściowy dla dla części pracowników których problem dotyczy.
Tym samym nie było potrzeby zmieniania treści Protokołu nr 14 co spowodowałoby konieczność ponownego uruchamiania procedur uzgadniania jego zapisów.
W razie pytań prosimy o telefony. Sprawę zawirowań z Protokołem 14 wyjaśnimy również na najbliższym, posiedzeniu RK i zbliżającym się SZD SI ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Protokół 14 do ZUZP nie podpisany.

2018-01-11 09:43

W związku z nadal występującymi wątpliwościami w sprawie niektórych zmian do ZUZP, w celu znalezienia kompromisu i porozumienia w kwestiach spornych, zamieszczamy wspólne stanowisko kilku reprezentatywnych związków zawodowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące zmiany zapisów porozumienia wdrażającego Protokół dodatkowy Nr 14 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

1% DLA PATRYKA

2018-01-07 08:34

Apel o pomoc dla dziecka.


Czytaj dalej...

 

Podziękowania za pomoc

2018-01-07 08:31

Pracownicy oraz Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Gdańsku przekazuje podziękowania za pomoc okazaną poszkodowanym w zeszłorocznych nawałnicach.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Spółki w sprawie stanowiska zwrotniczego

2017-12-21 13:39

Zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie, które możecie znaleźć na stronie w publikacji z dnia 22.11.2017


Czytaj dalej...

 

Co z posiłkami profilaktycznymi w Kolejach Śląskich

2017-12-20 18:12

Wystąpiliśmy z interwencją do Zarządu Kolei Śląskich w sprawie braku realizacji przez Spółkę wymogów Rozporządzenia i Kodeksu Pracy dotyczących wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych.


Czytaj dalej...

 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 06:07

W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.


Czytaj dalej...

 

Zalecenie SI ZZDR ws. obsługi SWDR

2017-12-14 14:39

W związku z wprowadzeniem dodatkowych czynności w ramach obsługi systemu SWDR - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wydał zalecenie dotyczące możliwego postępowania przez dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

"Nie wie prawica co czyni lewica..."

2017-12-08 11:02

Odpowiedź otrzymana z Biura Spraw Pracowniczych ws. interpretacji Biura Dróg Kolejowych dotyczącej odpisów w dziennikach D831 przez pracowników firm zewnętrznych.
A w praktyce sytuacja wygląda tak, że Biuro Dróg Kolejowych wydało interpretację, której minimalną konsekwencją powinno być aneksowanie 95% Regulaminów Tymczasowych w Polsce gdzie jako jeden z punktów zawarto i nadal zawiera się zapis, nakazujący aby uprawniony pracownik firmy zewnętrznej dokonywał codziennego odpisu o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu i rejonie właśnie w D831.


Czytaj dalej...

 

Strony:« Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32 Następna »
LOGO