Aktualności

 

Odpowiedź Spółki w sprawie stanowiska zwrotniczego

2017-12-21 13:39

Zamieszczamy pismo stanowiące odpowiedź na nasze wystąpienie, które możecie znaleźć na stronie w publikacji z dnia 22.11.2017


Czytaj dalej...

 

Co z posiłkami profilaktycznymi w Kolejach Śląskich

2017-12-20 18:12

Wystąpiliśmy z interwencją do Zarządu Kolei Śląskich w sprawie braku realizacji przez Spółkę wymogów Rozporządzenia i Kodeksu Pracy dotyczących wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych.


Czytaj dalej...

 

Kwalifikacje zawodowe

2017-12-16 06:07

W związku z niewłaściwym naszym zdaniem interpretowaniem przez komisje egzaminacyjne oraz Urząd Transportu Kolejowego przepisów „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych”, Sektor Infrastruktury oraz Rada Krajowa ZZDR PKP podjęły starania o wydanie przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa jednoznacznej wykładni stosowania przepisów dotyczących kandydatów do pracy na stanowisku dyżurny ruchu.
Jednocześnie Związek wystąpił też do Ministerstwa Edukacji Narodowej o wyjaśnienie jakie uprawnienia daje absolwentom średnich szkół technicznych w których prowadzone są profile kolejowe, uzyskanie tzw. Świadectwa Kwalifikacji.
Sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia tym bardziej, że naszym zdaniem UTK jako instytucja nie jest uprawniona do interpretowania przepisów MEN a co za tym idzie do podważania uprawnień Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych podległych Resortowi Oświaty.
O sprawie pisaliśmy na naszej stronie już w publikacji z dn. 27.10.2017 - jednak otrzymana ze Spółki odpowiedź którą tu również publikujemy skłoniła nas do podjęcia dalszych działań w tym temacie.


Czytaj dalej...

 

Zalecenie SI ZZDR ws. obsługi SWDR

2017-12-14 14:39

W związku z wprowadzeniem dodatkowych czynności w ramach obsługi systemu SWDR - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wydał zalecenie dotyczące możliwego postępowania przez dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

"Nie wie prawica co czyni lewica..."

2017-12-08 11:02

Odpowiedź otrzymana z Biura Spraw Pracowniczych ws. interpretacji Biura Dróg Kolejowych dotyczącej odpisów w dziennikach D831 przez pracowników firm zewnętrznych.
A w praktyce sytuacja wygląda tak, że Biuro Dróg Kolejowych wydało interpretację, której minimalną konsekwencją powinno być aneksowanie 95% Regulaminów Tymczasowych w Polsce gdzie jako jeden z punktów zawarto i nadal zawiera się zapis, nakazujący aby uprawniony pracownik firmy zewnętrznej dokonywał codziennego odpisu o rozpoczęciu i zakończeniu prac w danym dniu i rejonie właśnie w D831.


Czytaj dalej...

 

Ulgi w 2018 roku na tych samych zasadach jak w roku 2017

2017-12-06 17:49

Informacja o zasadach jakie obowiązywać będą przy wykupie ulg przejazdowych w 2018 roku.


Czytaj dalej...

 

SWDR znów "na wariackich papierach"

2017-12-06 17:32

Niestety po raz kolejny okazuje się, że system SWDR nie ma szczęścia do normalnego traktowania. Chyba nie ma drugiej tak po macoszemu traktowanej aplikacji pod kątem wdrażania dla użytkownika końcowego - począwszy od jego powstania i oddania do eksploatacji na posterunki a na kolejnych wersjach i funkcjonalnościach skończywszy.
Publikujemy pismo do Wiceprezesa Zarządu ws. kolejnej na dziko wdrażanej funkcjonalności, której skutki obarczają głównie dyżurnych ruchu.


Czytaj dalej...

 

2 lata stażu...do czego?

2017-11-22 19:56

Skierowaliśmy do Zarządu PKP PLK pismo z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia w zakresie wymogu dwuletniego stażu na stanowisku kolejowym uprawniającego do....no właśnie do czego - szkolenia czy zatrudnienia?


Czytaj dalej...

 

ZFŚS - co z odpisami dla Emerytów ?

2017-11-22 19:44

Pismo interwencyjne skierowane do Spółki PKP PLK S.A. ws. uzupełnienia środków na ZFŚS o odpisy dla Emerytów uprawnionych do świadczeń.


Czytaj dalej...

 

Zwrotniczy nadal nie Kolejarz

2017-11-22 19:43

Mimo naszych starań i pozytywnych rekomendacji Ministerstwa nadal utrzymuje się kuriozalna sytuacja, w której stanowisko ZWROTNICZEGO - pracownika niejednokrotnie biorącego udział w przygotowaniu drogi przebiegu - nie jest stanowiskiem kolejowym.
Nie składamy jednak broni i walczymy dalej o dobrą zmianę w tym zakresie.


Czytaj dalej...

 

LOGO