Aktualności

 

Przejazd na LCS Żywiec

2021-11-24 17:23

Zamieszczamy odpowiedź na naszą interwencję ws. przejazdu kolejowo-drogowego w km. 81.815 L139


Czytaj dalej...

 

LCS-y "miodem i mlekiem płynące"

2021-11-02 11:05

Zamieszczamy odpowiedź Spółki na pismo SI ZZDR PKP w którym wskazaliśmy (na wyraźną prośbę pracodawcy) tematy do omówienia w trakcie wnioskowanego przez nas od lipca spotkania z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji.
"Komentarz zmodyfikowano i czasowo zawieszono w związku z inicjatywą pracodawcy podjęcia dialogu w opisanej sprawie. Poczekamy na efekty tego dialogu. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą prośbę o przesyłanie informacji z "gruntu" abyśmy mogli interweniować w zgłaszanych przez Was sprawach oraz informować Zarząd spółki oraz jej organa kontrolne, zgodnie z prośbą pracodawcy."


Czytaj dalej...

 

ZUZP - dialog społeczny

2021-11-02 11:04

Nasz wniosek o wszczęcie dialogu społecznego w sprawach o które od dłuższego czasu wnosimy a z niewiadomych dla nas przyczyn Pracodawca odwleka je w czasie.


Czytaj dalej...

 

Propozycja zmian do Ir-1

2021-11-02 11:01

Zamieszczamy pismo do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w sprawie propozycji zmiany do Instrukcji Ir-1.


Czytaj dalej...

 

Przejazd na L139

2021-10-21 09:44

Nasza interwencja ws. przejazdu kolejowo-drogowego na linii 139 w km. 81.815


Czytaj dalej...

 

Sprawy bieżące

2021-10-14 11:23

Publikujemy pisma złożone w ostatnim czasie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w sprawach:
- zamieszczania ogłoszeń dotyczących rekrutacji wewnętrznych;
- kierowania na badania okresowe w czasie obowiązywania stanu pandemii;
- delegacji służbowych na szkolenia i/lub badania;
- spotkania z sygnatariuszami ZUZP


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź ws. ETCS

2021-10-03 12:47

Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasze zapytania odnośnie postępowania w razie usterek w ETCS


Czytaj dalej...

 

Zabawa Andrzejkowa

2021-10-03 12:32

MKR Katowice organizuje zabawę Andrzejkową - szczegóły w załączeniu.


Czytaj dalej...

 


Urlop dodatkowy

2021-10-03 12:01

Odpowiedź IZ Sosnowiec ws. uprawnień do urlopu dodatkowego


Czytaj dalej...

 

LOGO