Aktualności

 

Urlop za szkolenia?

2022-02-20 14:06

Nasza interwencja i odpowiedź ws. incydentów wpisywania urlopu w zamian za godziny odwołanych szkoleń i egzaminów.


Czytaj dalej...

 

Interpretacja instrukcji w LCS

2022-02-20 13:51

Zwróciliśmy się do Spółki PKP PLK S.A. z pytaniami dotyczącymi stosowania niektórych zapisów instrukcji w Lokalnych Centrach Sterowania


Czytaj dalej...

 

Powiadomienie PIP o niewykonaniu zalecenia ZSIP

2022-02-20 13:02

Zamieszczamy dokumentację przekazaną do Państwowej Inspekcji Pracy ws. braku dostosowania pomieszczęń warsztatowych w ISE Bielsko Biała


Czytaj dalej...

 

Deputat węglowy

2022-01-05 18:49

Zamieszczamy materiały dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów.


Czytaj dalej...

 

XXX LAT NASZEGO MKR

2021-12-03 01:20

Relacja z obchodów jubileuszu 30-lecia MKR ZZDR PKP Katowice


Czytaj dalej...

 

Wspólnie w sprawie podwyżek

2021-11-24 17:37

Wspólne wystąpienie 4 central związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w nadchodzącym roku


Czytaj dalej...

 

Przejazd na LCS Żywiec

2021-11-24 17:23

Zamieszczamy odpowiedź na naszą interwencję ws. przejazdu kolejowo-drogowego w km. 81.815 L139


Czytaj dalej...

 

LCS-y "miodem i mlekiem płynące"

2021-11-02 11:05

Zamieszczamy odpowiedź Spółki na pismo SI ZZDR PKP w którym wskazaliśmy (na wyraźną prośbę pracodawcy) tematy do omówienia w trakcie wnioskowanego przez nas od lipca spotkania z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji.
"Komentarz zmodyfikowano i czasowo zawieszono w związku z inicjatywą pracodawcy podjęcia dialogu w opisanej sprawie. Poczekamy na efekty tego dialogu. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą prośbę o przesyłanie informacji z "gruntu" abyśmy mogli interweniować w zgłaszanych przez Was sprawach oraz informować Zarząd spółki oraz jej organa kontrolne, zgodnie z prośbą pracodawcy."


Czytaj dalej...

 

ZUZP - dialog społeczny

2021-11-02 11:04

Nasz wniosek o wszczęcie dialogu społecznego w sprawach o które od dłuższego czasu wnosimy a z niewiadomych dla nas przyczyn Pracodawca odwleka je w czasie.


Czytaj dalej...

 

Propozycja zmian do Ir-1

2021-11-02 11:01

Zamieszczamy pismo do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w sprawie propozycji zmiany do Instrukcji Ir-1.


Czytaj dalej...

 

LOGO