Aktualności

 

Szkolenia z EDR w toku

2020-03-05 13:47

Odpowiedź z Centrali spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na nasze wystąpienia w sprawie przeprowadzania szkoleń z systemu EDR.


Czytaj dalej...

 

Ia-5 pod lupą

2020-02-28 09:56

Po przeprowadzonej przez nas analizie zapisów instrukcji Ia-5 o przygotowaniu i doskonaleniu zawodowym pracowników PKP PLK S.A. - skierowaliśmy do Prezesa Zarządu Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wiceprezesa i dyrektorów biur IPR, IES, IBR wystąpienie w którym wskazujemy na konieczne naszym zdaniem zmiany do Instrukcji Ia-5.


Czytaj dalej...

 

Emerytura pomostowa

2020-02-28 09:40

Informacje dotyczące trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej.


Czytaj dalej...

 

Jest szansa na współpracę

2020-02-28 09:17

Przekazujemy odpowiedź na nasze zeszłoroczne pismo w sprawie współpracy jednostek PKP PLK S.A. z Oddziałami Gospodarowania Nieruchomościami w całej Polsce.
Mamy nadzieję, że problemy związane z utrzymaniem i ponoszeniem nakładów finansowych na remonty i utrzymanie pomieszczeń dyżurnych ruchu i nie tylko, nie należących do naszej spółki, znajdą wreszcie konkretne rozwiązania.
Bardzo prosimy o bieżące informowanie biura SI co się dzieje w tej sprawie na waszych IZ-ach.


Czytaj dalej...

 

Wystąpienie do ministra

2020-02-06 08:45

Reprezentatywne centrale związkowe działające w spółce PKP PLK S.A.wystąpiły z inicjatywą spotkania w związku ze zmianą struktury nadzoru właścicielskiego.


Czytaj dalej...

 

Oczekujemy na spotkanie

2020-02-06 08:43

Wspólne wystąpienie związków do Prezesa Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Szkolenia z EDR konieczne

2020-02-06 08:41

Interweniowaliśmy w sprawie przeprowadzenia stacjonarnych szkoleń z EDR.


Czytaj dalej...

 

Jaka obsada LCS J.Szczakowa

2020-02-06 08:37

Wystąpiliśmy do Dyrekcji IZ Sosnowiec w sprawie obsady LCS Jaworzno Szczakowa.


Czytaj dalej...

 

Projekt ustawy o emeryturach stażowych i pomostowych w Sejmie

2020-02-02 14:29

Informacje na temat projektu ustawy otrzymane z OPZZ


Czytaj dalej...

 

Inicjatywy UTK

2020-02-02 14:27

Zamieszczamy informacje otrzymane z Urzędu Transportu Kolejowego opisujące inicjatywy w obszarze kultury bezpieczeństwa.


Czytaj dalej...

 

LOGO