Aktualności

 

Informacja dla pracowników CARGO SERVICE

2019-02-23 13:39

Informujemy co dalej z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy


Czytaj dalej...

 

RAZEM w sprawie podwyżek!

2019-01-31 20:49

Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Spółki PKP PLK S.A. - tylko nasze wspólne działania - niezależne od przynależności związkowej mogą doprowadzić do wywalczenia podwyżek na godnym poziomie - realnie uwzględniającym obecną sytuację ekonomiczną Kolejarskich Rodzin.
Zamieszczamy materiał i informację co jako Związek zrobiliśmy do tej pory i zachęcamy inne Organizacje Związkowe do włączenia się do tych działań a Pracowników niezrzeszonych do wsparcia nas w tych działaniach.


Czytaj dalej...

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-01-27 13:21

Publikujemy materiał dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Prezentacja została przygotowana przez specjalistę z centrali OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego - Dyrektora wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ, który bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz czynnie uczestniczył min. w opracowywaniu treści Ustawy dotyczącej PPK. Zgodnie z Ustawą, PPK w przypadku naszej firmy zaczną działać w połowie roku.
Zachęcamy do szczegółowej lektury tego materiału bo warto wiedzieć jakie pracownik ma prawa związane z PPK, co może zyskać, jak będą zabezpieczone jego pieniądze zgromadzone w ramach PPK, ile będzie wpłacał pracownik, ile rzad, ile pracodawca, oraz szereg innych istotnych informacji dotyczących ww. Programu.


Czytaj dalej...

 

Jakie podwyżki w 2019 roku?

2019-01-21 08:03

Informacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP.
Prosimy o ich rozpowszechnienie wśród załogi a zwłaszcza wśród członków naszego związku zatrudnionych w PKP PLK S.A.
Pamiętajcie, że jaką podwyżkę otrzymacie w 2019 roku zależy między innymi od Was!


Czytaj dalej...

 

Udana interwencja

2019-01-21 07:59

Informujemy,że dzięki naszej interwencji (http://www.zzdrpkp.org.pl/1136,problemy-z-12-listopada.html ) pracodawca dokonał ponownego przeliczenia wynagrodzeń za miesiąc listopad 2018 roku i polecił wszystkim pracownikom u których wystąpiły godziny nadliczbowe wynikające ze zmienionej normy godzin z tytułu święta narodowego i wolnego dnia 12 listopada, a którzy jednocześnie przebywali na L-4, wypłacić w formie wyrównania należność za wypracowane godziny nadliczbowe.
Wyrównanie zostało wypłacone z bieżącą wypłatą za miesiąc grudzień 2018.


Czytaj dalej...

 

PKZP przy ZLK Sosnowiec wznawia działalność.

2018-12-15 08:02

Zamieszczamy informację przekazaną przez Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZLK Sosnowiec o wznowieniu działalności kasy.
W załącznikach znajdziecie również aktualne wzory dokumentów związanych z działalnością Kasy.


Czytaj dalej...

 

Informacja i komunikat nowego zarządu PKZP

2018-11-04 17:39

Publikujemy informację i komunikat przekazane przez nowy zarząd PKZP przy IZ Sosnowiec.


Czytaj dalej...

 

Dodatkowa PREMIA dla pracowników PKP PLK S.A.

2018-10-25 11:30

Miło nam przekazać informację otrzymaną od Kol. Jerzego Oleszaka Przewodniczącego Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Prezes PKP PLK S.A. Pan Ireneusz Merchel podjął decyzję, że z wypłatą w dniu 10 listopada zostanie wypłacona dodatkowa premia w wysokości 500 zł. brutto.dla wszystkich pracowników spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Dodatkowa Premia nie jest związaną z gratyfikacją na Święto Kolejarza, która wynika z ZUZP.
Pozostaje tylko dodać DZIĘKUJEMY Panu Prezesowi i Zarządowi.


Czytaj dalej...

 

Nasi Ludzie w Komisji!!

2018-10-21 15:08

Informacja z posiedzenia Komisji Ochrony Pracy OPZZ.


Czytaj dalej...

 

Wybory w MKR Katowice

2018-10-15 17:37

Informacja z Sprawozdawczo-Wyborczego Rejonowego Zebrania Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.


Czytaj dalej...

 

LOGO