Aktualności

 

Zawiadowcy w dyżurach

2015-06-01 19:33

Odpowiedź pracodawcy na naszą interwencję dotyczącą dyżurów domowych zawiadowców.
Sprawa jest nadal w trakcie dyskusji. Teraz czekamy na spotkanie o którym pisze dyr. Sokołowski, a które ma spowodować przyjęcie stosownych uregulowań dla załatwienia tej sprawy.


Czytaj dalej...

 

Podziękowanie

2015-05-26 19:48

Podziękowanie Kolegi Piotra Gebla za poparcie udzielone w wyborach do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Ciągłe problemy z TN i TWR

2015-05-10 16:44

Pisma dotyczące bardzo ważnej kwestii powiadamiania drużyn pociągowych rozkazem pisemnym "O" o znajdujących się w składzie przesyłkach TN i TWR.
Sprawa została przekazana przez nas do IBR podczas spotkania w dniu 30 kwietnia br.
Czekamy na zajęcie przez IBR stanowiska w sprawie.
Jednocześnie w związku z coraz częstszymi przypadkami nieprawidłowego postępowania ekspozytur zarządzania ruchem i przewoźników w zakresie planowania i śledzenia przewozu przesyłek zawierających TN i TWR czego konsekwencje odczuwają dyżurni ruchu - zajmiemy się bliżej tą sprawą.


Czytaj dalej...

 

Badania okresowe zmiana zasad.

2015-05-10 16:42

Pismo Biura Spraw Pracowniczych PK PLK S.A. oraz stanowisko ZZDR PKP w sprawie procedowania tematów bardzo istotnych dla pracowników z pominięciem partnerów społecznych.


Czytaj dalej...

 

Etos Kolejarza to także jego ubiór!

2015-05-10 16:40

Pismo ZZDR PKP będące etapem na drodze realizacji wniosku przyjętego przez RK ZZDR PKP dotyczącego przywrócenia pracownikom PLK umundurowania służbowego.


Czytaj dalej...

 

Dyżury domowe - odpowiedź Spółki i interpretacje prawne

2015-05-10 16:38

Otrzymana ze Spółki PKP PLK S.A. odpowiedź na nasze pismo w sprawie czasu pracy zawiadowców i domowych dyżurów "pod telefonem".
Sprawa toczy się dalej. Przekazujemy Wam trzy opinie prawne związane z poruszaną przez nas sprawą w tym jedna sporządzona przez prawników biura prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wydaje się, że Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu ds. pracowniczych powinien znać te interpretacje.


Czytaj dalej...

 

Z prac Komisji

2015-05-07 17:18

W załącznikach kilka pism w sprawach jakimi ostatnio zajmowała się MKR Katowice.


Czytaj dalej...

 

NOWA OFERTA COMPENSY

2015-05-04 15:49

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi propozycjami Towarzystwa Ubezpieczeń COMPENSA S.A.


Czytaj dalej...

 

NASZ KANDYDAT DO RN PKP PLK S.A.

2015-04-21 17:49Zamieszczamy materiały dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. wraz z pismem przewodnim oraz dodatkowym skanem wzoru listy podpisów poparcia kandydatury kol. Piotrka Gebel.
Od natychmiast można zacząć zbierać podpisy.
Prosimy o pełną mobilizację i pomoc wszystkich członków ZZDR PKP oraz innych pracowników w zebraniu wymaganej liczby podpisów.


Czytaj dalej...

 

Realizację deklaracji czas zacząć!

2015-04-08 19:27

Wystąpiliśmy do Centrali PKP PLK S.A. o podjęcie działań mających na celu relizację deklaracji Zarządu przed reorganizacją Sekcji Eksploatacji w poszczególnych IZ w zakresie ilości zawiadowców i ich zadań.
Jak to miało być pięknie i wspaniale, jak to zawiadowcy mieli wspomagać. pomagać, radzić pracownikom w terenie, jak mieli mieć czas dla każdego pracownika na linii .... tym czasem n razie wychodzi jak zwykle.


Czytaj dalej...

 

LOGO