Aktualności

 

Odpowiedź Spółki na wspólne stanowisko ZZ.

2015-06-25 18:23

09.06.2015 roku reprezentatywne centrale związkowe w PKP PLK S.A. wystosowały do Zarządu Spółki wspólne stanowisko ws. pogarszających się warunków pracy w jednostkach terenowych oraz co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi - publikacja: http://www.zzdrpkp.katowice.pl/717,o-pracy-i-wspolpracy.html
Poniżej odpowiedź jaką przedstawiła Spółka. W najbliższym czasie odniesiemy się do wątpliwych argumentów przedstawionych w tej odpowiedzi.


Czytaj dalej...

 

Prywatyzacja PKP Energetyka???

2015-06-25 18:21

Publikujemy Interpelację poselską posła Krzysztofa Tchórzewskiego i odpowiedź MIiR - dotyczącą prywatyzacji PKP Energetyka Sp. z o.o..
W związku z tym, że odpowiedź nie odnosi się do wszystkich poruszonych przez Posła problemów - interpelacja została ponownie złożona do Ministra Obrony Narodowej i do Ministra Spraw Wewnętrznych.


Czytaj dalej...

 

Z prac Społecznej Inspekcji Pracy

2015-06-20 07:50

Relacja z konferencji „Społeczna Inspekcja Pracy w procesie poprawy warunków pracy na Śląsku"


Czytaj dalej...

 

Skład Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

2015-06-16 20:20

Informacja o aktualnym składzie Rady Nadzorczej Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

O pracy i współpracy

2015-06-09 16:20

Centrale związkowe działające w Społce PKP PLK S.A. wystosowały do Prezesa Zarządu pismo (treść w załączeniu) wskazujące na pogarszające się warunki pracy w jednostkach terenowych oraz na co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi.


Czytaj dalej...

 

Nowy rewelacyjny pomysł "MYŚLICIELI" z Centrali PKP PLK S.A.

2015-06-09 16:08

Weekendowy czas pracy! Nowy "rewelacyjny" pomysł płynący z Centrali Spółki PKP PLK S.A. - proponujemy by pójść dalej w tym szaleństwie - może każdy pracownik Spółki w przedziale wiekowym 20-50 lat zatrudniony w szeroko pojętej administracji był zobowiązany do zrobienia uprawnień zwrotniczego, dróznika przejazdowego, nastawniczego lub dyżurnego ruchu i był zatrudniany w razie zagrożenia wystąpienia nadgodzin w jakimś punkcie sieci.


Czytaj dalej...

 

Zwrotniczy i badania profilaktyczne - odpowiedź Ministerstwa

2015-06-09 16:06

W załączniku pismo - odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego MIR na nasze wystąpienie w sprawie zmian do "Rozporządzenia MIR z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego...." Treść naszego wystąpienia tutaj: http://www.zzdrpkp.org.pl/794,poprawki-do-nowego-rozporzadzenia..html
W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi zwracamy się do koleżanek i kolegów z prośbą o informacje czy w waszym rejonie są placówki medycyny pracy zainteresowane uwolnieniem rynku, a co za tym idzie czy są placówki które chciałyby przeprowadzać badania okresowe dla pracowników objętych postanowieniami ww. rozporządzenia oraz, czy placówki te posiadają stosowne uprawnienia nadane przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.
Informacje te są nam niezbędne do kontynuacji rozmów nad m in. zniesieniem monopolu Kolejowej Medycyny Pracy na wykonywanie badań okresowych a co za tym idzie poszerzeniem dostępności placówek medycyny pracy dla wszystkich pracowników.


Czytaj dalej...

 

PDO i podwyżki

2015-06-02 16:11

Treść korespodencji jaką wymieniliśmy z Centralą PKP PLK w sprawie podwyżek i programu dobrowolnych odejść.


Czytaj dalej...

 

Zawiadowcy w dyżurach

2015-06-01 19:33

Odpowiedź pracodawcy na naszą interwencję dotyczącą dyżurów domowych zawiadowców.
Sprawa jest nadal w trakcie dyskusji. Teraz czekamy na spotkanie o którym pisze dyr. Sokołowski, a które ma spowodować przyjęcie stosownych uregulowań dla załatwienia tej sprawy.


Czytaj dalej...

 

Podziękowanie

2015-05-26 19:48

Podziękowanie Kolegi Piotra Gebla za poparcie udzielone w wyborach do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

LOGO