Aktualności

 

Nowy rewelacyjny pomysł "MYŚLICIELI" z Centrali PKP PLK S.A.

2015-06-09 16:08

Weekendowy czas pracy! Nowy "rewelacyjny" pomysł płynący z Centrali Spółki PKP PLK S.A. - proponujemy by pójść dalej w tym szaleństwie - może każdy pracownik Spółki w przedziale wiekowym 20-50 lat zatrudniony w szeroko pojętej administracji był zobowiązany do zrobienia uprawnień zwrotniczego, dróznika przejazdowego, nastawniczego lub dyżurnego ruchu i był zatrudniany w razie zagrożenia wystąpienia nadgodzin w jakimś punkcie sieci.


Czytaj dalej...

 

Zwrotniczy i badania profilaktyczne - odpowiedź Ministerstwa

2015-06-09 16:06

W załączniku pismo - odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego MIR na nasze wystąpienie w sprawie zmian do "Rozporządzenia MIR z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego...." Treść naszego wystąpienia tutaj: http://www.zzdrpkp.org.pl/794,poprawki-do-nowego-rozporzadzenia..html
W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi zwracamy się do koleżanek i kolegów z prośbą o informacje czy w waszym rejonie są placówki medycyny pracy zainteresowane uwolnieniem rynku, a co za tym idzie czy są placówki które chciałyby przeprowadzać badania okresowe dla pracowników objętych postanowieniami ww. rozporządzenia oraz, czy placówki te posiadają stosowne uprawnienia nadane przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.
Informacje te są nam niezbędne do kontynuacji rozmów nad m in. zniesieniem monopolu Kolejowej Medycyny Pracy na wykonywanie badań okresowych a co za tym idzie poszerzeniem dostępności placówek medycyny pracy dla wszystkich pracowników.


Czytaj dalej...

 

PDO i podwyżki

2015-06-02 16:11

Treść korespodencji jaką wymieniliśmy z Centralą PKP PLK w sprawie podwyżek i programu dobrowolnych odejść.


Czytaj dalej...

 

Zawiadowcy w dyżurach

2015-06-01 19:33

Odpowiedź pracodawcy na naszą interwencję dotyczącą dyżurów domowych zawiadowców.
Sprawa jest nadal w trakcie dyskusji. Teraz czekamy na spotkanie o którym pisze dyr. Sokołowski, a które ma spowodować przyjęcie stosownych uregulowań dla załatwienia tej sprawy.


Czytaj dalej...

 

Podziękowanie

2015-05-26 19:48

Podziękowanie Kolegi Piotra Gebla za poparcie udzielone w wyborach do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Ciągłe problemy z TN i TWR

2015-05-10 16:44

Pisma dotyczące bardzo ważnej kwestii powiadamiania drużyn pociągowych rozkazem pisemnym "O" o znajdujących się w składzie przesyłkach TN i TWR.
Sprawa została przekazana przez nas do IBR podczas spotkania w dniu 30 kwietnia br.
Czekamy na zajęcie przez IBR stanowiska w sprawie.
Jednocześnie w związku z coraz częstszymi przypadkami nieprawidłowego postępowania ekspozytur zarządzania ruchem i przewoźników w zakresie planowania i śledzenia przewozu przesyłek zawierających TN i TWR czego konsekwencje odczuwają dyżurni ruchu - zajmiemy się bliżej tą sprawą.


Czytaj dalej...

 

Badania okresowe zmiana zasad.

2015-05-10 16:42

Pismo Biura Spraw Pracowniczych PK PLK S.A. oraz stanowisko ZZDR PKP w sprawie procedowania tematów bardzo istotnych dla pracowników z pominięciem partnerów społecznych.


Czytaj dalej...

 

Etos Kolejarza to także jego ubiór!

2015-05-10 16:40

Pismo ZZDR PKP będące etapem na drodze realizacji wniosku przyjętego przez RK ZZDR PKP dotyczącego przywrócenia pracownikom PLK umundurowania służbowego.


Czytaj dalej...

 

Dyżury domowe - odpowiedź Spółki i interpretacje prawne

2015-05-10 16:38

Otrzymana ze Spółki PKP PLK S.A. odpowiedź na nasze pismo w sprawie czasu pracy zawiadowców i domowych dyżurów "pod telefonem".
Sprawa toczy się dalej. Przekazujemy Wam trzy opinie prawne związane z poruszaną przez nas sprawą w tym jedna sporządzona przez prawników biura prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wydaje się, że Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu ds. pracowniczych powinien znać te interpretacje.


Czytaj dalej...

 

Z prac Komisji

2015-05-07 17:18

W załącznikach kilka pism w sprawach jakimi ostatnio zajmowała się MKR Katowice.


Czytaj dalej...

 

LOGO