Aktualności

Wybory w MKR Katowice

MKR ZZDR PKP Katowice informuje, że w dniu 10.10.2014 r. w Sali Urzędu Miasta Sosnowiec odbyło się XVIII Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniony został skład nowego Zarządu MKR Katowice na okres VII kadencji władz Związku to jest na lata 2014 – 2018. W wyniku wyborów wyłoniono skład Prezydium Zarządu MKR ZZDR PKP Katowice, wybrano nowy Zarząd naszej komisji oraz delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP i Sektorowe Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury, Sektora Towarowego oraz Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP.

W skład Zarządu oraz na funkcję Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz Sektorowe Zebrania Delegatów wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - Przewodniczący IZ Sosnowiec
2. Stawarz Stanisław - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
3. Golik Jacek - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
4. Farat Janusz - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
5. Olszewska Dorota - Wiceprzewodniczący PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
6. Szczeciński Bronisław - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
7. Tomczak Zygmunt - Wiceprzewodniczący PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
8. Biesiaga Roman - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
9. Szklanik Tomasz - Sekretarz IZ Sosnowiec
10.Paszczela Renata - Skarbnik IZ Sosnowiec
11.Androsiuk Zbigniew - członek Prezydium IZ Sosnowiec
12. Bryś Krystyna - członek Prezydium IZ Sosnowiec
13. Hadasz Robert - członek Prezydium IZ Sosnowiec
14. Maciejak Beata - członek Prezydium IZ Sosnowiec
15. Dudek Piotr - członek Zarządu IZ Sosnowiec
16. Kocur Renata - członek Zarządu IZ Sosnowiec
17. Nowak Mariusz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
18. Chowaniec Piotr - członek Zarządu IZ Sosnowiec
19. Wałaszek Grażyna - członek Zarządu IZ Sosnowiec
20. Windys Przemysław - członek Zarządu IZ Sosnowiec
21. Kowalski Marek - członek Zarządu IZ Sosnowiec
22. Kantor Katarzyna - członek Zarządu IZ Sosnowiec
23. Stańco Teresa - członek Zarządu IZ Sosnowiec
24. Wieliczko Aleksandra -członek Zarządu IZ Sosnowiec
25. Miodek Jolanta - członek Zarządu PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
26. Kołodziejek Jacek - członek Zarządu IZ Sosnowiec
27. Zegadło Grzegorz - członek Zarządu IZ Sosnowiec

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów z MKR ZZDR PKP Katowice VII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Stawarz Stanisław - IZ Sosnowiec
3. Herzyk Grzegorz - IZ Sosnowiec
4. Szklanik Tomasz - IZ Sosnowiec
5. Olszewska Dorota - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury z MKR ZZDR PKP Katowice VII kadencji wybrani zostali :
1.Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2.Stawarz Stanisław - IZ Sosnowiec
3.Bryś Krystyna - IZ Sosnowiec
4.Golik Jacek - IZ Sosnowiec
5.Hadasz Robert - IZ Sosnowiec

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego z MKR ZZDR PKP Katowice VII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Olszewska Dorota - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
3. Pyrek Magdalena - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
4. Miodek Jolanta - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
5. Tomczak Zygmunt - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
6. Sowa Bogusława - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Pasażerskiego z MKR ZZDR PKP Katowice VII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec

Członkami Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice na okres VII Kadencji wybrani zostali :
1. Bartela Bogdan – Przewodniczący - IZ Sosnowiec
2. Adamska Mariola - IZ Sosnowiec
3. Salamon Małgorzata - IZ Sosnowiec
4. Gołąb Waldemar - IZ Sosnowiec
5. Pyrek Magdalena - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
 
LOGO