Aktualności

Spotkania w Centrali PLK S.A.

W dniu 29 czerwca 2023 r. odbyły się zaplanowane wcześniej robocze spotkania z przedstawicielami biur merytorycznych Centrali Spółki PKP PLK S.A. to jest IBR oraz IES.
Ze strony Związku uczestniczyli koledzy Krzysztof Zieliński, Damian Chrustowski, Damian Krawczyk, Tomasz Stępniewski, Jerzy Oleszak oraz w początkowej fazie kol. Dawid Krawczyk.

Podczas spotkań omówiono część propozycji zmian i poprawek do obowiązujących instrukcji oraz użytkowanych na posterunkach nastawczych systemów informatycznych, które wpłynęły do biura związku a które dotyczyły min:
1. Możliwości wprowadzenia elektronicznej wersji książki E1758,
2. Zmiany (poprawienie funkcjonalności i przejrzystości) interfejsu systemu DSAT,
3. Organizacji warsztatów dla dyżurnych ruchu z zakresu prowadzenia ruchu pociągów na liniach wyposażonych w ETCS,
4. Zmian do systemu EDR w tym:
- wprowadzenie wzoru komunikatu o użyciu "Radio STOP" (podobnie jak telefonogramów zapowiadawczych, aby nie było konieczności wpisywania ich ręcznie w każdym e-dzienniku),
- wyróżnienie niektórych poc. np. IC. Ekspres IC, REGIO, itd.,
- poprawienie dostępności do danych o pociągu z możliwością dostosowywania rubryk / kolumn do indywidualnych potrzeb użytkownika np. w taki sposób, aby jako pierwsze wyświetlały się dane rzeczywiste pociągu (długość, brutto, itp.),
- możliwość rozdzielenia ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego (dotyczy rejonu Gdańska i oddzielenia poc. SKM od pozostałych w rozkładzie jazdy),
- wyróżnienie pociągów z TWR zmienić tak, aby można je było usunąć po wyłączeniu ze składu na trasie przejazdu wagonów z TWR,
- zapewnienie możliwości zmiany koloru i natężenia interfejsu użytkownika zależnie od pory dnia, podobnie jak ma to miejsce np. na ekranach smartfonów czy tabletu (mówiąc w skrócie - zapewnienie możliwości przyciemnienia ekranu monitora czy wyświetlanych komunikatów),
5. "Zalegalizowanie" stosowania przez pracowników w określonych sytuacjach, przy dokonywaniu odpisów niektórych skrótów na przykład "TZP" - "telefoniczne zapowiadanie pociągów" podobnie jak ma to miejsce w przypadku już stosowanych takich jak SRK, SRJ, ISEDR czy AMZ.
6. Propozycje zmian czy też doprecyzowania w instrukcji IR1 zapisów dotyczących zasad cofania pociągów ze szlaku,
7. Wyjazdu i prędkości jazdy na sygnał zastępczy w przypadku kiedy jest on podawany z powodu usterki USRK w stacji.

Niektóre z proponowanych, między innymi przez kolegów z Komisji Młodych, zmian wymagać będzie ingerencji w treść rozporządzenia o ogólnych zasadach prowadzenia ruchu pociągów, a więc ich ewentualne wprowadzenie nieco potrwa. Biura Centrali PKP PLK S.A. to jest IES oraz IBR mają do końca lipca skonsultować możliwości dalszego procedowania i ewentualnego wdrażania w życie poszczególnych propozycji.
Wstępnie ustaliliśmy, że kolejne spotkanie odbędzie się w miesiącu lipcu br..

Kolejna sprawa, którą prosimy omówić i informacje przekazać na linię do naszych Koleżanek i Kolegów.
Coraz częściej docierają sygnały o tym, że po jakimś incydencie np. z rogatkami pojawiają się funkcjonariusze Policji i "wlepiają" pracownikom mandaty karne. Prosimy informować naszych Członków, żeby absolutnie nie przyjmowali takich mandatów.
Jeśli policja chce to niech występuje do sądu, ale wobec pracodawcy, a nie wobec pracownika.
Przyjęcie mandatu od policjanta to de facto przyznanie się do winy.
Policjant nie zna przyczyn w jakich doszło do danego incydentu, bo te ustala komisja kolejowa, więc z jakich powodów i na podstawie czego nakłada mandat ?! Przypominamy że ZZDR PKP ma podpisaną umowę z kancelarią adwokacką, która w przypadku takiej sytuacji i potrzeby skutecznie zajmie się takim problemem bez kosztów z Waszej strony.
 
LOGO