Aktualności

XXIV Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice

MKR ZZDR PKP Katowice informuje, że w dniu 11 października 2022 r. odbyło się XXIV Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniony został skład nowego Zarządu MKR Katowice na okres IX kadencji władz Związku.

W skład Zarządu oraz na funkcję Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz Sektorowe Zebrania Delegatów wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - Przewodniczący IZ Sosnowiec
2. Stawarz Stanisław - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
3. Zegadło Grzegorz - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
4. Chowaniec Piotr - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
5. Sobański Robert - Wiceprzewodniczący JSK sp. z o.o.
6. Nowak Adam - Wiceprzewodniczący PKP Energetyka
7. Pydych Mirosław - Wiceprzewodniczący CARGO PZS
8. Gęsicka Agnieszka - Wiceprzewodniczący CARGO SERVICE sp. z o.o.
9. Skorupski Krzysztof - Wiceprzewodniczący Koleje Śląskie sp. z o.o.
10. Szklanik Tomasz - Sekretarz IZ Sosnowiec
11. Paszczela Renata - Skarbnik IZ Sosnowiec
12. Giec Beata - członek Prezydium IZ Sosnowiec
13. Źrałek Marek - członek Prezydium IZ Sosnowiec
14. Maciejak Beata - członek Prezydium IZ Sosnowiec
15. Dudek Piotr - członek Prezydium IZ Sosnowiec
16. Chłystun Marek - członek Prezydium CARGO SERVICE
17. Pawlikowski Grzegorz - członek Prezydium IZ Sosnowiec
18. Grzesik Karol - członek Prezydium IZ Sosnowiec
19. Gebel Piotr - członek Prezydium IZ Sosnowiec
20. Hadasz Robert - członek Zarządu IZ Sosnowiec
21. Nowak Mariusz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
22. Salamon Małgorzata - członek Zarządu IZ Sosnowiec
23. Świerczek Dariusz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
24. Dobies Tomasz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
25. Bański Damian - członek Zarządu IZ Sosnowiec
26. Herzyk Grzegorz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
27. Windys Przemysław - członek Zarządu IZ Sosnowiec
28. Górak Kamil - członek Zarządu IZ Sosnowiec
29. Brandys Mirosław - członek Zarządu IZ Sosnowiec
30. Bębenek Ireneusz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
31. Pyrek Magdalena - członek Zarządu CARGO PZS
32. Sobczyk Sylwester - członek Zarządu CARGO SERVICE
33. Bzdun Jacek - członek Zarządu CARGO SERVICE
34. Kliszewski Tomasz - członek Zarządu Koleje Śląskie
35. Surmacz Dariusz - członek Zarządu PKP Energetyka
36. Kłosowski Dariusz - członek Zarządu JSK sp. z o.o.
37. Suchan Marta - członek Zarządu CRI

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów z MKR ZZDR PKP Katowice IX kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Stawarz Stanisław - IZ Sosnowiec
3. Herzyk Grzegorz - IZ Sosnowiec
4. Dudek Piotr - IZ Sosnowiec
5. Gęsicka Agnieszka - CARGO SERVICE

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury z MKR ZZDR PKP Katowice IX kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Gebel Piotr - IZ Sosnowiec
3. Chowaniec Piotr - IZ Sosnowiec
4. Dobies Tomasz - IZ Sosnowiec
5. Szklanik Tomasz - IZ Sosnowiec

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego z MKR ZZDR PKP Katowice IX kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Sobczyk Sylwester - CARGO SERVICE
3. Kleszcz Grażyna - CARGO SERVICE
4. Miodek Jolanta - CARGO SERVICE
5. Pydych Mirosław - CARGO PZS
6. Fic Anna - CARGO SERVICE
7. Sobański Robert - JSK sp. z o.o.
8. Gęsicka Agnieszka - CARGO SERVICE
9. Bzdun Jacek - CARGO SERVICE
10. Pyrek Magdalena - CARGO PZS
11. Chłystun Marek - CARGO SERVICE

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Pasażerskiego z MKR ZZDR PKP Katowice IX kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec
2. Skorupski Krzysztof - Koleje Śląskie Sp. z o.o.
3. Kliszewski Tomasz - Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Członkami Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice na okres IX Kadencji wybrani zostali : 1. Adamska Mariola - IZ Sosnowiec - Przewodniczący
2. Kołodziejek Jacek - IZ Sosnowiec
3. Buksak Marta - IZ Sosnowiec
4. Wodzińska Agnieszka - IZ Sosnowiec
5. Grzesik Irmina - IZ Sosnowiec

Delegatami do Komisji Młodych MKR ZZDR PKP Katowice na okres IX Kadencji wybrani zostali :
1. Białek Bartłomiej - IZ Sosnowiec
2. Gibas Kamil - IZ Sosnowiec
3. Górak Kamil - IZ Sosnowiec

Zdjęcia zostały wykonane i udostępnione przez Kol. Magdalenę Pyrek pracownika PKP CARGO Południowy Zakład Spółki w Katowicach.
 
LOGO