Aktualności

Wybory w MKR Katowice

MKR ZZDR PKP Katowice informuje, że w dniu 05 października 2018 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP Katowice.

Podczas zebrania zostały przedstawione Delegatom sprawozdania Zarządu, Skarbnika oraz Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice za okres upływającej VII kadencji.
Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom przeprowadzone zostały wybory nowych władz naszej Komisji na okres kolejnej, VIII kadencji.

W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniony został skład nowego Zarządu MKR Katowice na okres VIII kadencji władz Związku.

W skład Zarządu oraz na funkcję Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz Sektorowe Zebrania Delegatów wybrani zostali :

Zarząd MKR ZZDR PKP Katowice
1. Oleszak Jerzy - Przewodniczący IZ Sosnowiec
2. Stawarz Stanisław - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
3. Golik Jacek - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
4. Zegadło Grzegorz - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
5. Szczeciński Bronisław - Wiceprzewodniczący IZ Sosnowiec
6. Olszewska Dorota - Wiceprzewodnicząca PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
7. Tomczak Zygmunt - Wiceprzewodniczący PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
8. Skorupski Krzysztof - Wiceprzewodniczący Koleje Śląskie Sp. z o.o.
9. Szklanik Tomasz - Sekretarz IZ Sosnowiec
10. Paszczela Renata - Skarbnik IZ Sosnowiec
11. Hadasz Robert - członek Prezydium IZ Sosnowiec
12. Buksak Rafał - członek Prezydium IZ Sosnowiec
13. Maciejak Beata - członek Prezydium IZ Sosnowiec
14. Dudek Piotr - członek Prezydium IZ Sosnowiec
15. Nowiński Krzysztof - członek Prezydium PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
16. Gebel Piotr - członek Prezydium IZ Sosnowiec
17. Nowak Mariusz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
18. Chowaniec Piotr - członek Zarządu IZ Sosnowiec
19. Dobies Tomasz- członek Zarządu IZ Sosnowiec
20. Kantor Katarzyna - członek Zarządu IZ Sosnowiec
21. Salamon Małgorzata - członek Zarządu IZ Sosnowiec
22. Świeży Elżbieta - członek Zarządu IZ Sosnowiec
23. Pawlikowski Grzegorz - członek Zarządu IZ Sosnowiec
24. Kryński Krystian - członek Zarządu IZ Sosnowiec
25. Rygał Beata - członek Zarządu IZ Sosnowiec
26. Windys Przemysław - członek Zarządu IZ Sosnowiec
27. Klimek Adam - członek Zarządu IZ Sosnowiec
28. Grzesik Karol - członek Zarządu IZ Sosnowiec
29. Frysztacka Katarzyna - członek Zarządu IZ Sosnowiec
30. Pyrek Magdalena - członek Zarządu PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
31. Sowa Bogusława - członek Zarządu PKP Cargo Service sp. z o.o.
32. Kliszewski Tomasz - członek Zarządu Koleje Śląskie sp. z o.o.

Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów z MKR ZZDR PKP Katowice VIII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec – obligatoryjnie
2. Stawarz Stanisław - IZ Sosnowiec
3. Herzyk Grzegorz - IZ Sosnowiec
4. Dudek Piotr - IZ Sosnowiec
5. Paszczela Renata - IZ Sosnowiec

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury z MKR ZZDR PKP Katowice VIII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec – obligatoryjnie
2. Gebel Piotr - IZ Sosnowiec
3. Chowaniec Piotr - IZ Sosnowiec
4. Dobies Tomasz - IZ Sosnowiec
5. Szklanik Tomasz - IZ Sosnowiec

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego z MKR ZZDR PKP Katowice VIII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy - IZ Sosnowiec – obligatoryjnie
2. Olszewska Dorota - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
3. Pyrek Magdalena - PKP CARGO S.A. Południowy Zakład Spółki
4. Tomczak Zygmunt - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.
5. Sowa Bogusława - PKP CARGO SERVICE Sp. z o.o.

Delegatami na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Pasażerskiego z MKR ZZDR PKP Katowice VIII kadencji wybrani zostali :
1. Oleszak Jerzy- IZ Sosnowiec – obligatoryjnie
2. Skorupski Krzysztof - Koleje Śląskie Sp. z o.o.
3. Rogacka Katarzyna - Koleje Śląskie Sp. z o.o.
4. Kliszewski Tomasz - Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Członkami Rejonowej Komisji Rewizyjnej MKR ZZDR PKP Katowice na okres VIII Kadencji wybrani zostali :
1. Gołąb Waldemar - IZ Sosnowiec - Przewodniczący
2. Adamska Mariola - IZ Sosnowiec
3. Suchan Marta - IZ Sosnowiec
4. Buksak Marta - IZ Sosnowiec
5. Kołodziejek Jacek - IZ Sosnowiec

Poniżej kilka zdjęć autorstwa Magdaleny Pyrek z zebrania Delegatów
 
 
LOGO