Aktualności

Dojazd na posterunki przez tereny leśne

Informacja IZ Sosnowiec o etapie na jakim jest sprawa rozwiązania problemu dojazdu pracowników samochodami służbowymi i prywatnymi do miejsc pracy przez tereny będące pod zarządem Lasów Państwowych.
 
 
LOGO