Aktualności

Kultura bezpieczeństwa nie dla wszystkich?

Zamieszczamy pismo interwencyjne jakie wystosowaliśmy do Zarządu PKP CARGO Service ws. rażącego lekceważenia zgłaszanych przez naszego kolegę nieprawidłowości w zakresie Regulaminu tymczasowego obsługi jednej z bocznic.
Jesteśmy przekonani, że Zarząd PKP CARGO Service jako jeden z sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” - podejdzie z pełną odpowiedzialnością do problemu.
 
LOGO