Aktualności

Z prac Społecznej Inspekcji Pracy

W dniu 12.06.2015r na zaproszenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności brałem udział w konferencji „ Społeczna Inspekcja Pracy w procesie poprawy warunków pracy na Śląsku".
Gościem honorowym była Beata Marynowska Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach a gospodarzem Przewodniczący Dominik Kolorz, którzy powitali licznych uczestników.

Jednak głównymi bohaterami w tym dniu było kilkudziesięciu Społecznych Inspektorów Pracy z terenu województwa śląskiego.
Miło było znaleźć się w tym gronie nie tylko jako słuchacz ale przede wszystkim prelegent który miał za zadanie omówić szanse i zagrożenia dla SIP w związku ze skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego przez pracodawców „ Lewiatan „ Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.

Historię i tradycje społecznego nadzoru nad warunkami pracy na Śląsku przedstawił Roman Adler z OIP Katowice.
Głównymi i tematami były min:
- praktyczne aspekty funkcjonowania SIP
- rola SIP w prewencji zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy
- udział SIP w badaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz prewencji
- współpraca związków zawodowych z PIP i SIP
- Społeczna Inspekcja Pracy – sukcesy i dobre praktyki
- informacja o powstaniu oddziału śląskiego Stowarzyszenia Społecznych Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej

Podkreślono dobrą współpracę SIP ze związkami zawodowymi i odcięto się od prób rozłączenia SIP i związków o których słychać w niektórych kręgach.
Na zakończenie potępiłem działanie „ Lewiatana „ bo zamiast lecieć z wnioskiem do TK w dobrym tonie byłoby usiąść do wspólnego stołu i razem z organizacjami związkowymi normalnie porozmawiać
Wiele stwierdzeń zawartych we wniosku godzi w niezaprzeczalny dorobek 65 lat społecznego nadzoru nad warunkami pracy w Polsce.

Podziękowania dla przewodniczącego zakładowej Solidarności Marka Filapka za rekomendację.

Przygotował:
Bronisław Szczeciński
 
 
LOGO