Aktualności

 

Żądania ZZDR PKP skierowane do Premiera

2012-12-13 18:16

Dziś w godzinach rannych Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP złożył w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismo, w którym żądamy od Premiera podjęcia bezpośrednich działań w odniesieniu do sytuacji jaka powstała w komunikacji kolejowej aglomeracji śląskiej.
Z przebiegu wydarzeń dnia wynika, że pozostaje nam tylko oczekiwać na dymisję Ministra Transportu.


Czytaj dalej...

 

Oświadczenie Związku w sprawie sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.

2012-12-12 09:44

Treść stanowiska ZZDR PKP przekazana mediom - odnosząca się do sytuacji w śląskiej komunikacji kolejowej.


Czytaj dalej...

 

Rokowania w ramach sporu zbiorowego

2012-12-08 15:41

Zamieszczamy informację ze spotkania z przedstawicielami ZPK w ramach wszczętego sporu zbiorowego dotyczącego ograniczenia uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych dla pracowników, emerytów i rencistów Grupy PKP oraz ich rodzin.


Czytaj dalej...

 

SPÓR ZBIOROWY W PKP PLK S.A.

2012-12-05 15:35

Po dzisiejszym spotkaniu w Spółce PKP PLK S.A. związki zawodowe żądające rekompensaty dla pracowników za ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych weszły w spór zbiorowy z pracodawcą.
Dość żenujące jest stwierdzenie pracodawcy, że wyznaczy do prowadzenia tego sporu osobę z poza Spółki - p. Krzysztofa Mamińskiego - czyżby w Centrali PKP PLK S.A. nie było osób kompetentnych do prowadzenia rozmów? Być może potrzebne jest utworzenie nowego stanowiska do spraw pracowniczych?
Poniżej zamieszczamy protokoły z dwóch ostatnich spotkań dotyczących tego tematu.
Jednocześnie przypominamy o trwającym REFERENDUM - jeśli nie wzięliście jeszcze w nim udziału zapytajcie swoich przedstawicieli gdzie możecie oddać swój głos.


Czytaj dalej...

 

REFERENDUM!

2012-11-14 11:39

W odniesieniu do działań pracodawców Grupy PKP - dotyczących realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych w 2013 roku - centrale związkowe podjęły decyzję o organizacji referendum.
Jesteśmy przekonani, że Wasz udział w referendum będzie bardziej miarodajną opinią pracownika niż ankiety rozpowszechniane przez pracodawców.


Czytaj dalej...

 

UWAGA! Pseudo-ANKIETY!

2012-11-13 12:32

Uwaga! Pracodawcy spółek Grupy PKP podsuwają pracownikom do wypełnienia pseudo-ankiety dotyczące rzekomej opinii pracownika na temat realizacji ulg przejazdowych w 2013 roku.
ANKIETY TEJ NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ!
Każdy przypadek zmuszania pracowników do podpisania i wypełniania Ankiety prosimy natychmiast zgłaszać do biura Sektora Infrastruktury ZZDR PKP z podaniem nazwiska i numeru telefonu osoby, która usiłuje wymuszać na pracownikach takie działanie.

Zgłoszenia można także dokonywać za pomocą panelu dostępnego w naszym internetowym biurze on-line na stronie ZZDR PKP.
Poniżej zamieszczamy treść pisma w tej sprawie.


Czytaj dalej...

 

Rekompensata za ulgi!

2012-11-09 15:13

Zgodnie z deklaracjami jakie związki zawodowe złożyły w trakcie pikiety w dniu 18.10.2012 oraz odpowiedzią Prezesa ZPK w tej sprawie - reprezentatywne centrale związkowe złożyły w zarządach poszczególnych spółek Grupy PKP pisma wszczynające dialog bezpośredni w sprawie rekompensaty finansowej za ograniczenie zakresu świadczeń przejazdowych w 2013 roku.
Odbyły się także już pierwsze spotkania w tej sprawie z zarządami spółek.
Poniżej zamieszczamy treść wystąpień ws. rekompensat oraz protokoły ze spotkań w spółkach PKP PLK S.A. i Cargo S.A.


Czytaj dalej...

 

Prezes ZPK odpowiada

2012-11-09 15:05

W odpowiedzi na petycję złożoną zarządowi PKP S.A.- podczas pikiety w dniu 18.10.2012. - dotyczącą utrzymania dotychczasowego zakresu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych - Prezes Związku Pracodawców Kolejowych przesłał odpowiedź którą poniżej publikujemy.


Czytaj dalej...

 

Odpowiedź Ministerstwa Pracy ws. okularów

2012-11-09 11:50

Zamieszczamy treść odpowiedzi Ministerstwa Pracy na nasze pismo dotyczące stanowisk pracy przy monitorach ekranowych i związanych z tym obowiązków pracodawcy.


Czytaj dalej...

 

DD i DW - dowolne interpretacje pracodawcy.

2012-11-01 15:01

Treść pisma jakie przekazaliśmy do Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w związku różnymi interpretacjami i różnym stosowaniem udzielania dni wolnych w grafikach pracowników na poszczególnych zakładach linii kolejowych


Czytaj dalej...

 

LOGO