Aktualności

 

Niejasności czy plotki w temacie PDO?

2012-10-12 12:38

Zgłaszacie do nas wiele pytań dotyczących Programu Dobrowolnych Odejść. Wynikają one najczęściej z informacji jakie uzyskujecie w biurach poszczególnych Zakładów - interesując się tym tematem.
ZZDR PKP wystosował do Zarządu Spółki pismo, w którym wprost pytamy o najczęściej występujące w Waszych przekazach niejasności dotyczące PDO.
Jednocześnie informujemy, że do 15 listopada br. został przedłużony termin skaładnia wniosków przez osoby chętne do skorzystania z PDO.


Czytaj dalej...

 

Co z tymi okularami?

2012-10-12 12:35

Choć wydawało się, że sprawa okularów korekcyjnych dla dyżurnych ruchu obsługujących na swoich posterunkach zestawy komputerowe, została już wyjaśniona i problemy związane z refundacją ich zakupu przez pracodawcę są już rozwiązane - okazuje się, że nadal znajdują się Zakłady, w których interpretacja przepisów na niekorzyść pracownika jest zajęciem priorytetowym lub swoistym hobby. Odnosząc się do takich sytuacji ZZDR PKP wystosował do ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o jednoznaczną interpretację zapisów stosownego Rozporządzenia.


Czytaj dalej...

 

Wystąpienie do Marszałka województwa śląskiego

2012-10-05 12:14

Zamieszczamy treść pisma jakie MKR Katowice wystosowała do Marszałka województwa śląskiego p. Adama Matusiewicza.


Czytaj dalej...

 

W obronie ulg przejazdowych

2012-10-04 11:58

W dniu 18.10.2012r. pod siedzibą Zarządu PKP S.A. odbędzie się pikieta przeciw warunkom realizacji ulg przejazdowych w 2013 roku dla Kolejarzy, jakie w trybie administracyjnym przekazano stronie społecznej. Poniżej zamieszczamy treść stanowiska ZZDR PKP i central związkowych w tej sprawie.


Czytaj dalej...

 


PDO - odwołanie od negatywnej decyzji

2012-10-03 13:50

Otrzymujemy informacje, że część wniosków składanych przez Was w ramach Programu Dobrowolnych Odejść - została rozpatrzona negatywnie. W związku z tym zamieszczamy wzór Odwołania, które powinniście złożyć.


Czytaj dalej...

 


Środki czy półśrodki?

2012-09-11 15:31

Raport końcowy PKBWK po katastrofie kolejowej w Babach zawiera sugestie dotyczące wprowadzenia zmian do instrukcji Ir-1. Czy są to rzeczywiście realne środki które mogą w przyszłości zapobiec podobnym wydarzeniom czy tylko półśrodki stworzone na potrzebę zaspokojenia opinii polityków, urzędników i mediów? Zamieszczamy treść naszego stanowiska jakie w tej sprawie przekazaliśmy Zarządowi Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Instrukcje tylko w wersji elektronicznej?

2012-09-11 15:29

Zamieszczamy stanowisko ZZDR PKP w sprawie propozycji Centrali Spółki PKP PLK S.A. dotyczącej zmiany sposobu wydawania i przekazywania pracownikom posterunków ruchu, obowiązujących instrukcji.


Czytaj dalej...

 

Przewozy Regionalne nie dla Kolejarzy?

2012-09-10 06:53

W związku z brakiem rozwiązań pozwalających na realizację ulg przejazdowych w 2013 roku - dla pracowników korzystających z pociągów spółki Przewozy Regionalne - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. z pismem, którego treść publikujemy


Czytaj dalej...

 

LOGO