Aktualności

 

XXII Krajowy Zjazd Delegatów

2013-03-27 21:23

Informacje z przebiegu XXII KZD, który odbywał się w dniach od 12 do 15 marca br. w Barcicach k. Nowego Sącza


Czytaj dalej...

 

Powiadamianie o wyjeździe na tor lewy - odpowiedź Spółki

2013-03-19 18:29

Przekazujemy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na nasze wystąpienie ws. zarządzenia o konieczności powiadamiania o wyjeździe na tor lewy.
Jednocześnie zwracamy się do wszystkich z prośbą o bezwzględne stosowanie się do wyjaśnień udzielonych przez Centralę PKP PLK S.A. zwłaszcza na nastawniach LCS do stosowania urządzenia "RADIO STOPU" (przycisku "ALARM") włącznie.
Z jakich powodów - myślimy, że nie trzeba tłumaczyć - natomiast odpowiedzialność za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub utrudnienia w ruchu pociągów prosimy odpisywać podając za przyczynę "stosowanie zarządzenia PKP PLK S.A. zgodnie z udzielonym przez IES wyjaśnieniem jego treści".

UWAGA! W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK PRÓBY UKARANIA DYŻURNEGO RUCHU Z POWODU OPÓŹNIENIA SPOWODOWANEGO STOSOWANIEM SIĘ DO ZARZĄDZENIA CENTRALI PKP PLK S.A. PROSIMY O NATYCHMIASTOWE INFORMOWANIE BIURA SI ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Z prac Sektora Infrastruktury

2013-03-10 11:42

Zamieszczamy ostatnie wystąpienia Sektora Infrastruktury - dotyczyły one:
- PDO,
- Zarządzenia o konieczności powiadamiania radiowego o jeździe na tor przeciwny do zasadniczego,
W załącznikach znajdziecie także treść odpowiedzi na pismo dotyczące sposobu udzielania dni dodatkowo wolnych DD i DW


Czytaj dalej...

 

X Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP

2013-02-26 09:13

W załączeniu informacja o organizowanych już po raz dziesiąty zawodach sportowych ZZDR PKP.


Czytaj dalej...

 

Protokół z mediacji w dn. 22.02.2013

2013-02-23 09:08

Zamieszczamy treść protokołu z mediacji jaki został podpisany na wczorajszym spotkaniu mediacyjnym.
Wyjaśnienia wymaga kwestia określania tego dokumentu "porozumieniem" - w rzeczywistości jest to tylko protokół, który nie kończy sporu zbiorowego w kwestii ulg przejazdowych.
Dzięki ustaleniom spisanym i zawartym w protokole na wczorajszym spotkaniu oddaliła się groźba strajku generalnego na polskich kolejach.
Strony dały sobie czas na spisanie ostatecznego porozumienia kończącego spór zbiorowy do 01.07.2013r. Czas ten potrzebny jest na wypracowanie regulacji dotyczących lat następnych.


Czytaj dalej...

 

Zamykanie linii

2013-02-22 11:33

Odnosząc się do informacji o planowanym zamknięciu (wyłączeniu z eksploatacji) ok. 2 tys kilometrów linii kolejowych ZZDR PKP wystosował do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. następujące pismo.


Czytaj dalej...

 

Prewencyjne nękanie

2013-02-22 11:09

W odniesieniu do informacji jakie są nam przekazywane z niektórych zakładów o "prewencyjnych" działaniach pracodawców w stosunku do osób biorących w strajku ostrzegawczym oraz w kontekście ewentualnego strajku generalnego - ZZDR PKP przekazał Zarządowi PKP PLK S.A. pisma interwencyjne, których treść znajdziecie w załącznikach.


Czytaj dalej...

 

Spotkanie w ramach mediacji.

2013-01-31 20:29

Informacje po dzisiejszym spotkaniu, które miało być ostatnim i rozstrzygającym w prowadzonym sporze zbiorowym.


Czytaj dalej...

 

Mediacje w dniu 30.01.2013

2013-01-31 07:41

Informacja z negocjacji prowadzonych w ramach sporu zbiorowego w spółkach Grupy PKP.


Czytaj dalej...

 

"Rozdymane przywileje"

2013-01-31 07:33

Treść listu przekazanego przez centrale związkowe - Premierowi ws. "rozdymanych przywilejów" urzędników Grupy PKP.


Czytaj dalej...

 

LOGO