Aktualności

 

Instrukcje tylko w wersji elektronicznej?

2012-09-11 15:29

Zamieszczamy stanowisko ZZDR PKP w sprawie propozycji Centrali Spółki PKP PLK S.A. dotyczącej zmiany sposobu wydawania i przekazywania pracownikom posterunków ruchu, obowiązujących instrukcji.


Czytaj dalej...

 

Przewozy Regionalne nie dla Kolejarzy?

2012-09-10 06:53

W związku z brakiem rozwiązań pozwalających na realizację ulg przejazdowych w 2013 roku - dla pracowników korzystających z pociągów spółki Przewozy Regionalne - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. z pismem, którego treść publikujemy


Czytaj dalej...

 


Jakie ulgi w 2013 roku?

2012-08-30 17:15

Informacja ze spotkania związków zawodowych i ZPK w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników w 2013 roku.


Czytaj dalej...

 

Twoja krew może uratować czyjeś życie

2012-08-22 09:34

Zachęcamy do udziału w akcji zainicjowanej przez Związek Pracodawców Kolejowych. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie początkiem reaktywacji zanikającej w ostatnich latach tradycji związanych z historią kolejarskiego krwiodawstwa.


Czytaj dalej...

 

Pielgrzymka Kolejarzy do Łagiewnik

2012-08-22 09:31

Zapraszamy do udziału w X pielgrzymce Kolejarzy do Łagiewnik - program na zamieszczonym plakacie.


Czytaj dalej...

 

Zamykanie posterunków i klimatyzatory

2012-08-10 20:59

Odpowiedzi Spółki PKP PLK S.A. dotyczące zgłaszanych przez nas problemów z:
- planowym montażem klimatyzatorów na posterunkach,
- prawidłowym czasowym zamykaniem posterunków ruchu.


Czytaj dalej...

 

PDO - do kiedy wnioski?

2012-08-10 20:48

Przedłużono termin przyjmowania wniosków od pracowników zainteresowanych Programem dobrowolnych odejść. Szczegóły w zamieszczonym piśmie.


Czytaj dalej...

 

Jakie podwyżki do 2015?

2012-08-10 20:38

Treść porozumienia podpisanego z Centralą Spółki PKP PLK S.A. mającego regulować sprawy wzrostu wynagrodzeń na najbliższe 3 lata.


Czytaj dalej...

 

Biuro Spraw Pracowniczych odpowiada

2012-08-10 20:20

Obszerna odpowiedź jakiej udzieliła Centrala Spółki PKP PLK S.A. na wystąpienie kol. Jurka Oleszaka w sprawie problemów z jakimi borykają się pracownicy posterunków ruchu. Wasze komentarze w tym temacie proszę przesyłać na adres mailowy administratora strony - najciekawsze opublikujemy.


Czytaj dalej...

 

LOGO