Aktualności

 

PDO - odwołanie od negatywnej decyzji

2012-10-03 13:50

Otrzymujemy informacje, że część wniosków składanych przez Was w ramach Programu Dobrowolnych Odejść - została rozpatrzona negatywnie. W związku z tym zamieszczamy wzór Odwołania, które powinniście złożyć.


Czytaj dalej...

 


Środki czy półśrodki?

2012-09-11 15:31

Raport końcowy PKBWK po katastrofie kolejowej w Babach zawiera sugestie dotyczące wprowadzenia zmian do instrukcji Ir-1. Czy są to rzeczywiście realne środki które mogą w przyszłości zapobiec podobnym wydarzeniom czy tylko półśrodki stworzone na potrzebę zaspokojenia opinii polityków, urzędników i mediów? Zamieszczamy treść naszego stanowiska jakie w tej sprawie przekazaliśmy Zarządowi Spółki PKP PLK S.A.


Czytaj dalej...

 

Instrukcje tylko w wersji elektronicznej?

2012-09-11 15:29

Zamieszczamy stanowisko ZZDR PKP w sprawie propozycji Centrali Spółki PKP PLK S.A. dotyczącej zmiany sposobu wydawania i przekazywania pracownikom posterunków ruchu, obowiązujących instrukcji.


Czytaj dalej...

 

Przewozy Regionalne nie dla Kolejarzy?

2012-09-10 06:53

W związku z brakiem rozwiązań pozwalających na realizację ulg przejazdowych w 2013 roku - dla pracowników korzystających z pociągów spółki Przewozy Regionalne - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. z pismem, którego treść publikujemy


Czytaj dalej...

 


Jakie ulgi w 2013 roku?

2012-08-30 17:15

Informacja ze spotkania związków zawodowych i ZPK w sprawie ulg przejazdowych dla pracowników w 2013 roku.


Czytaj dalej...

 

Twoja krew może uratować czyjeś życie

2012-08-22 09:34

Zachęcamy do udziału w akcji zainicjowanej przez Związek Pracodawców Kolejowych. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie początkiem reaktywacji zanikającej w ostatnich latach tradycji związanych z historią kolejarskiego krwiodawstwa.


Czytaj dalej...

 

Pielgrzymka Kolejarzy do Łagiewnik

2012-08-22 09:31

Zapraszamy do udziału w X pielgrzymce Kolejarzy do Łagiewnik - program na zamieszczonym plakacie.


Czytaj dalej...

 

LOGO