Prezydium

Jerzy OLESZAK

Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP

Przewodniczący Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Technik Transportu w specjalności Ruch i Przewozy Kolejowe

Absolwent Technikum Kolejowego Ministerstwa Komunikacji w Sosnowcu,

Na PKP zatrudniony jako dyżurny ruchu nieprzerwanie od 01.09.1983 rok Pracował jako dyżurny ruchu peronowy, dyżurny ruchu Podg „Brynów”, dyżurny ruchu nastawni dysponującej KO w Katowicach do nadal. Od przyjęcia na PKP zatrudniony w stacji Katowice Osobowa. Członek ZZDR PKP od dnia zawiązania grupy inicjatywnej to jest od dnia 24 kwietnia 1991 Roku.

Zakres obowiązków ;
- odpowiedzialny za sprawy działalności ZZDR PKP w spółce PKP PLK S.A.,

- sprawy związane z prowadzeniem dla członków ZZDR PKP ubezpieczenia
od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu,


Telefony kontaktowe: w Warszawie 922 – 473 28 18 , 473 35 13, TP S.A. 022 618 14 14,
 
LOGO