Aktualności

 

Wężykiem - prostą - czy krzyżykiem ???

2019-03-22 08:12

Nasze wystąpienie do Biura Eksploatacji Centrali PKP PLK ws. kuriozalnych naszym zdaniem uwag jakie czynią organa kontrolne dyżurnym ruchu odnośnie rodzaju linii jakie mają być stosowane przy wydawaniu rozkazów pisemnych.
Idąc tokiem myślenia niektórych kontrolujących należałoby również sprawdzić grubość tej linii we wzorze z instrukcji Ir-1.


Czytaj dalej...

 

Wspólne działania ws. podwyżek

2019-03-14 17:26

Zamieszczamy wspólne żądania wysunięte przez centrale związkowe działające w Spółce PKP PLK S.A. dotyczące tegorocznego wzrostu wynagrodzeń.
Informujemy jednocześnie, że ze propozycji wspólnego działania w tej kwestii nie skorzystała Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ Solidarność, której dedykujemy słowa naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II - "Kolejarze nie dajcie się podzielić, bądźcie zjednoczeni"


Czytaj dalej...

 

Reprezentatywność organizacji związkowych w IZ Sosnowiec

2019-03-12 10:10

Publikujemy informację otrzymaną od IZ Sosnowiec ws. reprezentatywności poszczególnych organizacji związkowych działających na terenie Zakładu.


Czytaj dalej...

 

Informacja dla pracowników CARGO SERVICE

2019-02-23 13:39

Informujemy co dalej z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy


Czytaj dalej...

 

RAZEM w sprawie podwyżek!

2019-01-31 20:49

Szanowne Koleżanki i Koledzy - Pracownicy Spółki PKP PLK S.A. - tylko nasze wspólne działania - niezależne od przynależności związkowej mogą doprowadzić do wywalczenia podwyżek na godnym poziomie - realnie uwzględniającym obecną sytuację ekonomiczną Kolejarskich Rodzin.
Zamieszczamy materiał i informację co jako Związek zrobiliśmy do tej pory i zachęcamy inne Organizacje Związkowe do włączenia się do tych działań a Pracowników niezrzeszonych do wsparcia nas w tych działaniach.


Czytaj dalej...

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

2019-01-27 13:21

Publikujemy materiał dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
Prezentacja została przygotowana przez specjalistę z centrali OPZZ kol. Bogdana Grzybowskiego - Dyrektora wydziału polityki społecznej Centrali OPZZ, który bierze udział w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz czynnie uczestniczył min. w opracowywaniu treści Ustawy dotyczącej PPK. Zgodnie z Ustawą, PPK w przypadku naszej firmy zaczną działać w połowie roku.
Zachęcamy do szczegółowej lektury tego materiału bo warto wiedzieć jakie pracownik ma prawa związane z PPK, co może zyskać, jak będą zabezpieczone jego pieniądze zgromadzone w ramach PPK, ile będzie wpłacał pracownik, ile rzad, ile pracodawca, oraz szereg innych istotnych informacji dotyczących ww. Programu.


Czytaj dalej...

 

Jakie podwyżki w 2019 roku?

2019-01-21 08:03

Informacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP.
Prosimy o ich rozpowszechnienie wśród załogi a zwłaszcza wśród członków naszego związku zatrudnionych w PKP PLK S.A.
Pamiętajcie, że jaką podwyżkę otrzymacie w 2019 roku zależy między innymi od Was!


Czytaj dalej...

 

Udana interwencja

2019-01-21 07:59

Informujemy,że dzięki naszej interwencji (http://www.zzdrpkp.org.pl/1136,problemy-z-12-listopada.html ) pracodawca dokonał ponownego przeliczenia wynagrodzeń za miesiąc listopad 2018 roku i polecił wszystkim pracownikom u których wystąpiły godziny nadliczbowe wynikające ze zmienionej normy godzin z tytułu święta narodowego i wolnego dnia 12 listopada, a którzy jednocześnie przebywali na L-4, wypłacić w formie wyrównania należność za wypracowane godziny nadliczbowe.
Wyrównanie zostało wypłacone z bieżącą wypłatą za miesiąc grudzień 2018.


Czytaj dalej...

 

PKZP przy ZLK Sosnowiec wznawia działalność.

2018-12-15 08:02

Zamieszczamy informację przekazaną przez Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy ZLK Sosnowiec o wznowieniu działalności kasy.
W załącznikach znajdziecie również aktualne wzory dokumentów związanych z działalnością Kasy.


Czytaj dalej...

 

Informacja i komunikat nowego zarządu PKZP

2018-11-04 17:39

Publikujemy informację i komunikat przekazane przez nowy zarząd PKZP przy IZ Sosnowiec.


Czytaj dalej...

 

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 Następna »
LOGO